>
اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری Programme Series

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری Programme Series

Wharfedale Programme Series
Stylish, Compact & Discrete

این سری شامل مدل های
Programme 30E/30ET, Programme 35E/35ET , Programme 105/105T
Programme 205/205T , Programme 206/206T , Programme 108/108T
Programme 406/406T , Programme Sub

The discreet and stylish appearance of the Programme Series are designed to seamlessly integrate into any architectural environment. The Series offers surface mount high fidelity solutions for commercial installation applications.
Frequency response has been optimised to be smooth and natural across the vocal range for high intelligibility in difficult environments, while retaining the neutral and uncoloured sound essential for unobtrusive reproduction of background music. 100v or 70v line models are available throughout the range.

Features :
•  ۲-way installation speaker systems
•  Mylar, silk and titanium HF drivers used across range
•  Low distortion, high power woofers
•  High strength
•  M6 or M8 high hanging points
•  Speakon, parallel spring crimp and barrier strip inputs
•  Supplied with adjustable heavy duty steel bracket
•  Models available with 70v/100v Transformer (‘T’ model)
•  For venues including houses of worship, retail shops and other public areas
•  White finishes also available

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری Programme 30E/30ET

Wharfedale Programme 30E/30ET :
Stylish, Compact & Discrete

The discreet and stylish appearance of the Programme 30E / 30ET is designed to seamlessly integrate into any architectural environment. The speaker offers surface mount high fidelity solutions for commercial installation applications.
Frequency response has been optimised to be smooth and natural across the vocal range for high intelligibility in difficult environments, while retaining the neutral and uncoloured sound essential for unobtrusive reproduction of background music. 100v or 70v line models are available throughout the range (30ET).

Features :
————
•  ۵۰W RMS / 100W Program / 200W Peak
•  ۲-way installation speaker systems
•  ۱″ Mylar Dome Tweeter
•  Low distortion, high power 5″ woofer
•  High strength
•  ۴ x M6 rigging points
•  parallel spring crimp and barrier strip inputs
•  Supplied with adjustable heavy duty steel bracket
•  Models available with 70v/100v Transformer (‘T’ model)
•  For venues including houses of worship, retail shops and other public areas
•  White finishes also available

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری Programme 35E/35ET

Wharfedale Programme 35E/35ET :
Stylish, Compact & Discrete

The discreet and stylish appearance of the Programme 35E / 35ET is designed to seamlessly integrate into any architectural environment. The speaker offers surface mount high fidelity solutions for commercial installation applications.
Frequency response has been optimised to be smooth and natural across the vocal range for high intelligibility in difficult environments, while retaining the neutral and uncoloured sound essential for unobtrusive reproduction of background music. 100v or 70v line models are available throughout the range (35ET).

Features :
————
•  ۶۰W RMS / 120W Program / 240W Peak
•  ۲-way installation speaker systems
•  ۱″ Mylar Dome Tweeter
•  Low distortion, high power 6.5″ woofer
•  High strength
•  ۴ x M6 rigging points
•  parallel spring crimp and barrier strip inputs
•  Supplied with adjustable heavy duty steel bracket
•  Models available with 70v/100v Transformer (‘T’ model)
•  For venues including houses of worship, retail shops and other public areas
•  White finishes also available

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری Programme 105/105T

Wharfedale Programme 105/105T :
Stylish, Compact & Discrete

Wharfedale Pro Programme 105 / 105T is a foreground/back-ground music speaker, designed for demanding professional applications such as reproduction and reinforcement of music and sound in venues as diverse as airports, houses of worship, schools, retail shops, restaurants and public houses. This model has a 75-20kHz frequency respons, with 80W RMS (320W peak).

Features :
————
•  ۸۰W RMS / 160W Program / 320W Peak
•  ۷۵-۲۰kHz frequency response
•   ۱۱۴dB Max SPL
•  ۲-way installation speaker systems
•  ۱″ Titanium Dome Tweeter
•  Low distortion, high power 5″ woofer
•  M8 rigging points
•  Barrier strip inputs
•  Supplied with adjustable heavy duty steel bracket
•  Models available with 70v/100v Transformer (‘T’ model)
•  For venues including houses of worship, retail shops and other public areas
•  White finishes also available

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری Programme 205/205T

Wharfedale Programme 205/205T :
Stylish, Compact & Discrete

Wharfedale Pro Programme 205 / 205T is a foreground/back-ground music speaker, designed for demanding professional applications such as reproduction and reinforcement of music and sound in venues as diverse as airports, houses of worship, schools, retail shops, restaurants and public houses. This model has a 70-20kHz frequency response, with 100W RMS (400W peak).

Features :
————
•  ۱۰۰W RMS / 200W Program / 400W Peak
•  ۷۰Hz-20kHz frequency response
•   ۱۱۴dB Max SPL
•  ۲-way installation speaker systems
•  ۱۱۷dB Max SPL
•  Low distortion, high power 5″ woofer
•  M8 rigging points
•  Barrier strip inputs
•  Supplied with adjustable heavy duty steel bracket
•  Models available with 70v/100v Transformer (‘T’ model)
•  For venues including houses of worship, retail shops and other public areas
•  White finishes also available

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری Programme 206/206T

Wharfedale Programme 206/206T :
Stylish, Compact & Discrete

Wharfedale Pro Programme 206 / 206T is a foreground/back-ground music speaker, designed for demanding professional applications such as reproduction and reinforcement of music and sound in venues as diverse as airports, houses of worship, schools, retail shops, restaurants and public houses. This model has a 65-20kHz frequency response, with 150W RMS (600W peak).

Features :
————
•  ۱۵۰W RMS / 300W Program / 600W Peak
•  ۶۵Hz – 20KHz frequency response
•  ۱۲۰dB Max SPL
•  ۲-way installation speaker systems
•  ۱″ Titanium Dome Tweeter
•  Low distortion, high power 2 x 6″ woofer
•  M8 rigging points
•  Barrier strip inputs
•  Supplied with adjustable heavy duty steel bracket
•  Models available with 70v/100v Transformer (‘T’ model)
•  For venues including houses of worship, retail shops and other public areas
•  White finishes also available

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری Programme 108/108T

Wharfedale Programme 108/108T :
Stylish, Compact & Discrete

Wharfedale Pro Programme 108 / 108T is a foreground/back-ground music speaker, designed for demanding professional applications such as reproduction and reinforcement of music and sound in venues as diverse as airports, houses of worship, schools, retail shops, restaurants and public houses. This model has a 60-20kHz frequency response, with 150W RMS (600W peak).

Features :
————
•  ۱۵۰W RMS / 300W Program / 600W Peak
•  ۶۰Hz-20KHz frequency response
•   ۱۱۸dB Max SPL
•  ۲-way installation speaker systems
•  ۱″ Titanium Dome Tweeter
•  Low distortion, high power 8″ woofer
•  M8 rigging points
•  Barrier strip inputs
•  Supplied with adjustable heavy duty steel bracket
•  Models available with 70v/100v Transformer (‘T’ model)
•  For venues including houses of worship, retail shops and other public areas
•  White finishes also available

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری Programme 406/406T

Wharfedale Programme 406/406T :
Stylish, Compact & Discrete

Wharfedale Pro Programme 406 / 406T is a foreground/back-ground music speaker, designed for demanding professional applications such as reproduction and reinforcement of music and sound in venues as diverse as airports, houses of worship, schools, retail shops, restaurants and public houses. This model has a 60-20kHz frequency response, with 250W RMS (1000W peak).

Features :
————
•  ۲۵۰W RMS / 500W Program / 1000W Peak
•  ۶۰-۲۰kHz frequency response
•  ۱۲۶dB Max SPL
•  ۲-way installation speaker systems
•  ۱″ Titanium Dome Tweeter
•  Low distortion, high power 6.5″ woofer x 4
•  M8 rigging points
•  Barrier strip inputs
•  Supplied with adjustable heavy duty steel bracket
•  Models available with 70v/100v Transformer (‘T’ model)
•  For venues including houses of worship, retail shops and other public areas
•  White finishes also available

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری Programme Sub

Wharfedale Programme Sub :
Discreet Installation Subwoofer

The Programme Sub is a bass reflex subwoofer designed to complement the full range models in the Programme series providing low frequency reinforcement. With left and right 170Hz HPF outputs it seamlessly fills the bottom end letting the full range units work more efficiently with increased midrange clarity. The Programme Series is for foreground/back-ground music installation, designed for demanding professional applications such as reproduction and reinforcement of music and sound in venues as diverse as airports, houses of worship, schools, retail shops, restaurants and public houses

Features :
————
•  ۴۰۰W RMS
•  ۴۵Hz – 170Hz frequency response
•  ۱۲۴dB Max SPL
•  ۲-way installation speaker systems
•  ۱۰” dual coil woofer
•  ۲ x 2” (۵۰٫۸mm) voice coils
•  ۸ Ohms Impedance (4 Ohm both inputs parallel)
•  Low distortion, high power woofers
•  M8 hanging points
•  Screw terminal strip connector
•  For venues including houses of worship, retail shops and other public areas
•  White finishes also available

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری SI-X Series

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری SI-X Series

Wharfedale SI-X Series
Foreground music, background music and sound reinforcement

این سری شامل مدل های
SI-10X , SI-12X , SI-15X , SI-28X , SI-12BX , SI-15BX , SI-18BX

The SI-X Series includes full range enclosures with woofer sizes ranging from 10”, ۱۵” with a dual 8” woofer model too. The full range enclosures are complimented by 3 subwoofers for extended low frequency response and increased SPL. Available in both black and white painted finishes, all models feature multiple m8 rigging points to suit the widest range of flown applications. Brackets are included as standard too.

Features :
•  ۲-way reflex systems
•  Folded horn and Direct Radiating subwoofers
•  ۲۵٫۴mm Titanium high frequency compression drivers
•  Low distortion, high power woofers
•  ۷۰° x 70° High Frequency Horn
•  Multifaceted 40° x 50° durable MDF enclosure
•  ۲۰ x M8 hanging points to facilitate safe rigging
•  NL4 & Barrier Strip speaker inputs for flexibility
•  U-shaped steel mounting bracket included
•  Install in houses of worship, shops and other public areas

 

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) مدل SI-10X

Wharfedale SI-10X :
Foreground music, background music and sound reinforcement

The SI-10X speaker has been designed for unobtrusive fixed installation, where sonic accuracy, detail and high SPL are essential characteristics. The most compact in the series, the SI-10X is a 10” model, with 200W of power (800W Peak).

Features :
————
•  ۲۰۰W RMS / 400W Program / 800W Peak
•  ۶۰Hz – 20kHz Frequency Response
•  ۱۲۱ dB Max SPL
•  ۲-way reflex systems
•  ۲۵٫۴mm Titanium high frequency compression drivers
•  Low distortion, high power woofers
•  ۷۰° x 70° High Frequency Horn
•  Multifaceted 40° x 50° durable MDF enclosure
•  ۲۰ x M8 hanging points to facilitate safe rigging
•  NL4 & Barrier Strip speaker inputs for flexibility
•  U-shaped steel mounting bracket included
•  Install in houses of worship, shops and other public areas

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) مدل SI-12X

Wharfedale SI-12X :
Foreground music, background music and sound reinforcement

The SI-12X speaker has been designed for unobtrusive fixed installation, where sonic accuracy, detail and high SPL are essential characteristics. The SI-12X is a 12” model, with 250W of power (1000W Peak).

Features :
————
•  ۲۵۰W RMS / 500W Program / 1000W Peak
•  ۶۰Hz – 20kHz Frequency Response
•  ۱۲۶ dB Max SPL
•  ۲-way reflex systems
•  ۲۵٫۴mm Titanium high frequency compression drivers
•  Low distortion, high power woofers
•  ۷۰° x 70° High Frequency Horn
•  Multifaceted 40° x 50° durable MDF enclosure
•  ۲۰ x M8 hanging points to facilitate safe rigging
•  NL4 & Barrier Strip speaker inputs for flexibility
•  U-shaped steel mounting bracket included
•  Install in houses of worship, shops and other public areas

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) مدل SI-15X

Wharfedale SI-15X :
Foreground music, background music and sound reinforcement

The SI-15X speaker has been designed for unobtrusive fixed installation, where sonic accuracy, detail and high SPL are essential characteristics. The SI-15X is a 15” model, with 400W RMS of power (1600W Peak).

Features :
————
•  ۴۰۰W RMS / 800W Program / 1600W Peak
•  ۵۰Hz – 20kHz Frequency Response
•  ۱۲۹ dB Max SPL
•  ۲-way reflex systems
•  ۲۵٫۴mm Titanium high frequency compression drivers
•  Low distortion, high power woofers
•  ۷۰° x 70° High Frequency Horn
•  Multifaceted 40° x 50° durable MDF enclosure
•  ۲۰ x M8 hanging points to facilitate safe rigging
•  NL4 & Barrier Strip speaker inputs for flexibility
•  U-shaped steel mounting bracket included
•  Install in houses of worship, shops and other public areas

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) مدل SI-28X

Wharfedale SI-28X :
Foreground music, background music and sound reinforcement

The SI-28X speaker has been designed for unobtrusive fixed installation, where sonic accuracy, detail and high SPL are essential characteristics. The SI-15X is The SI-28X is a 2 x 8″ Quasi 3-way system, with 250W RMS of power (1000W Peak).

Features :
————
•  ۲۵۰W RMS / 500W Program / 1000W Peak
•  ۶۰Hz – 20kHz Frequency Response
•  ۱۲۱ dB Max SPL
•  ۲ x 8″ Quasic 3-way reflex system
•  ۲۵٫۴mm Titanium high frequency compression drivers
•  Low distortion, high power woofers
•  ۷۰° x 70° High Frequency Horn
•  Multifaceted 40° x 50° durable MDF enclosure
•  ۲۰ x M8 hanging points to facilitate safe rigging
•  NL4 & Barrier Strip speaker inputs for flexibility
•  U-shaped steel mounting bracket included
•  Install in houses of worship, shops and other public areas

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) مدل SI-12BX

Wharfedale SI-12BX :
Foreground music, background music and sound reinforcement

The SI-12BX speaker has been designed for unobtrusive fixed installation, where sonic accuracy, detail and high SPL are essential characteristics. The SI-12BX is a 12″ horn loaded subwoofer with 300W RMS power (1200W peak) and a 40-250Hz frequency response.

Features :
————
•  ۳۰۰W RMS / 600W Program / 1200W Peak
•  ۴۰Hz – 250kHz Frequency Response
•  ۱۳۲ dB Max SPL
•  Horn-loaded subwoofer
•  ۱۲″
•  Low distortion, high power woofers
•  Low profile cabinet
•  Durable MDF construction
•  Black paint finish
•  NL4 & Barrier Strip speaker inputs for flexibility
•  Install in houses of worship, shops and other public areas

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) مدل SI-15BX

Wharfedale SI-15BX :
Foreground music, background music and sound reinforcement

The SI-15BX speaker has been designed for unobtrusive fixed installation, where sonic accuracy, detail and high SPL are essential characteristics. The SI-15BX is a 15″ horn loaded subwoofer with 300W RMS power (1200W peak) and a 38-220Hz frequency response.

Features :
————
•  ۴۵۰W RMS / 900W Program / 1800W Peak
•  ۳۸Hz – 220kHz Frequency Response
•  ۱۳۲ dB Max SPL
•  Horn-loaded subwoofer
•  ۱۵″
•  Low distortion, high power woofers
•  Low profile cabinet
•  Durable MDF construction
•  Black paint finish
•  NL4 & Barrier Strip speaker inputs for flexibility
•  Install in houses of worship, shops and other public areas

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) مدل SI-18BX

Wharfedale SI-18BX :
Foreground music, background music and sound reinforcement

The SI-18BX speaker has been designed for unobtrusive fixed installation, where sonic accuracy, detail and high SPL are essential characteristics. The SI-18BX is a 18″ bass reflex subwoofer with 800W RMS power (3200W peak) and a 35-200Hz frequency response.

Features :
————
•  ۸۰۰W RMS / 1600W Program / 3200W Peak
•  ۳۵Hz – 200kHz Frequency Response
•  ۱۳۴ dB Max SPL
•  Horn-loaded subwoofer
•  ۱۸″
•  Low distortion, high power woofers
•  Low profile cabinet
•  Durable MDF construction
•  Black paint finish
•  NL4 & Barrier Strip speaker inputs for flexibility
•  Install in houses of worship, shops and other public areas

 

 

اسپیکر های حرفه ای لاین اری Line Array ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری WLA Series

اسپیکر های حرفه ای لاین اری Line Array ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری WLA Series

Wharfedale WLA Series
Loudspeaker & Flying Subwoofer Line Array System

این سری شامل مدل های
WLA-28 , WLA-15B , WLA-12 , WLA-28 Fly Frame , WLA Fly Frame

اسپیکر های حرفه ای لاین اری Line Array ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری WLA-28

Wharfedale WLA-28
Array Passive Loudspeaker

The WLA-28 has been developed to condense the extreme SPL and long-throw capabilities of the WLA-12 in to an all- new 2 x 8” configuration. The new, smaller configuration is no-less of a speaker, in fact the smaller configuration is what makes it so versatile – with the ability to dismantle your stack into smaller units, the compact addition to the WLA series is perfectly suited for rental companies and for many other portable PA applications where high power and high sound pressure in an array formation are essential. Of course, this is also well suited to fixed installation including theatres and concert halls.

Features :
•   ۴۰۰W RMS / 800W Programme / 1600W Peak
•   ۶۵Hz – ۲۰kHz Frequency Response
•   ۱۳۲dB Max SPL
•   ۲ x 8” high powered woofers
•   ۱٫۴” tweeter
•   ۱۰۰° x 10° nominal coverage
•   ۱۶Ω Impedance
•   New compact form for fixed and portable rental systems
•   ۲ x Parellel Speakon Inputs
•   Rhino Rock textured black paint finish
•   Plywood construction
•   Steel grille
•   Ultra-secure locking pins
•   New accompanying WLA-15B fly subwoofer
•   New WLA-28 fly frame available
•   Fly up to 12 x WLA-28 or 8 x WLA-28 & 1 x WLA-15B
•   Net Weight : 27kg
•   Dimensions (W x H x D) : 760 x 250 x 424.2 mm

اسپیکر های حرفه ای لاین اری Line Array ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری WLA-12

Wharfedale WLA-12
Array Passive Loudspeaker

The Wharfedale Pro WLA-12 is a mid-format line array system with exceptional output, frequency response, directivity and throw capability. High tech transducers and enclosure design techniques give the WLA-12 a perfect power to size ratio.

Features :
•   ۴۰۰W RMS / 800W Program / 1600W Peak
•   ۱۳۴dB Max SPL
•   ۴۷Hz – 18 kHz Frequency response
•   High Sensitivity, Full Horn Loaded Design
•   ۳x 1” Exit HF Compression Drivers
•   Constant directivity waveguides
•   Rare Earth Magnets
•   Physically Aligned Transducers
•   ۲ x parallel speakon inputs
•   Extremley durable Rhino Rock finished cabinets
•   Internal Passive Crossover Network
•   External Crossover Bypass Switching
•   Front Hinged Rigging System
•   Comprehensive adjustable splay angles
•   Captive Rigging Hardware with Tethered Quick Release Pins
•   Tethered Quick Release Pins (Each Rated To 2000Kg)
•   Comprehensive Adjustable Splay Angles
•   Net Weight : 61kg
•   Dimensions (W x H x D) : 1025 x 530 x 580 mm

اسپیکر های حرفه ای لاین اری Line Array ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری WLA-15b

Wharfedale WLA-15b
Array Passive Subwoofer

The WLA-15B is the dedicated subwoofer engineered for the WLA-28 line array speaker. Reaching depths of 35Hz and with an output potential of 2800 Watts peak it’s a perfect match for the WLA-28. The low end response applies itself to the most demanding music genres with the same long- throw capabilities of it’s smaller counterpart.

Features :
•   ۷۰۰W RMS / 1400W Programme / 2800W Peak
•   ۳۵Hz – ۹۰۰Hz Frequency Response
•   ۱۳۳dB Max SPL
•   ۱۵” high powered woofer
•   ۸Ω Impedance
•   Designed specifically for WLA-28
•   ۲ x Parellel Speakon Inputs
•   Rhino Rock textured black paint finish
•   Plywood construction
•   Steel grille
•   Ultra-secure locking pins
•   New WLA-28 fly frame available
•   Fly up to 8 x WLA-28 & 1 x WLA-15B
•   Net Weight : 38.5kg
•   Dimensions (W x H x D) : 760 x 485x 440 mm

ساپورت اسپیکر های حرفه ای لاین اری Line Array ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری WLA 28 fly

Wharfedale WLA-28 Fly Frame
Array Fly Support

The WLA-28 Fly Frame is designed specifically for the WLA-28 and WLA-15B. The frame is the easiest and safest way to rig your WLA system and is capable of rigging a total of 8 x WLA-28 and 1 x WLA-15B, or 12 x WLA-28. Combined with the advanced locking-pin and adjustable angle of the WLA-28 pa speaker, the system as a whole ensures a loud projection of sound, directly at your audience.

Features :
•   Safe and Secure
•   Holds up to 12 WLA-28 Speakers
•   Holds up to 8 WLA-28 Speakers with WLA-15B subwoofer
•   Multiple Hang Points
•   Tubular Steel Construction
•   Heavy Duty Welding
•   For use with the Wharfedale WLA-28 / WLA15-B only
•   Material : Steel
•   Weight : 11kg

ساپورت اسپیکر های حرفه ای لاین اری Line Array ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری WLA fly

Wharfedale WLA Fly Frame
Array Fly Support

The WLA Fly Frame is custom designed to hold up to 12 WLA-12 line array elements safely, with a generous design factor of 5.7. Constructed from tubular steel, with heavy duty welding, the WLA Fly Frame gives you peace-of-mind and is an excellent, easy to use solution for flying our flagship loudspeaker system. The WLA Fly Frame is suitable for both one and two point hang applications and has a number of hang points for maximum versatility.

Features :
•   ۳Safe and Secure
•   Holds up to 12 Line Array Elements
•   Multiple Hang Points
•   Tubular Steel Construction
•   Heavy Duty Welding
•   For use with the Wharfedale WLA-12 only

 

 

اسپیکر های حرفه ای لاین اری Line Array ساخت کمپانی JBL ( جی بی ال ) سری VRX 900

اسپیکر های حرفه ای لاین اری Line Array ساخت کمپانی JBL ( جی بی ال ) سری VRX 900

JBL VRX 900 Series
Loudspeaker & Flying Subwoofer Line Array System

این سری شامل مدل های :
باند ستلایت اکتیو VRX 932LAP ( دارای ووفر ۱۲ اینچ و ۳ عدد تیوتر ۱٫۵ اینچ با توان خروجی ۸۷۵ وات )
باند ستلایت پسیو VRX 932LA-1 ( دارای ووفر ۱۲ اینچ و ۳ عدد تیوتر ۱٫۵ اینچ با توان خروجی ۸۰۰ وات )
باند ستلایت پسیو VRX 928LA ( دارای ووفر ۸ اینچ و ۲ عدد تیوتر ۱ اینچ با توان خروجی ۴۰۰ وات )
ساب ووفر اکتیو VRX 918 SP ( دارای ووفر ۱۸ اینچ با توان خروجی ۷۵۰ وات )
ساب ووفر پسیو VRX 918 S ( دارای ووفر ۱۸ اینچ با توان خروجی ۸۰۰ وات )
ساب ووفر پسیو VRX 915 S ( دارای ووفر ۱۵ اینچ با توان خروجی ۸۰۰ وات )
باند مانیتور پسیو VRX 915M ( دارای ووفر ۱۵ اینچ و تیوتر ۱٫۵ اینچ با توان خروجی ۸۰۰ وات )

JBL’s VerTec® Series Line Arrays lead the industry in large venue sound reinforcement. While intended for smaller venues than VerTec, the VRX900 Series Constant Curvature Line Arrays are designed and built to the same high standards and uses the same advanced, concert-proven drivers. JBL’s VRX900 Series speakers deliver extraordinary power handling, clarity, flexibility and, of course, stunning JBL sound in an attractive, easy to handle and affordable package

اسپیکر های حرفه ای لاین اری Line Array ساخت کمپانی JBL ( جی بی ال ) سری VRX 900

JBL VRX932LA/VRX932LAP Specifications :
—————————————————–
Power Rating :
۱۷۵۰ Watts Peak , 875 Watts Continuous ( VRX932LAP )
۳۲۰۰ Watts Peak ,1600 Watts Program , 800 Watts Continuous ( VRX932LA-1 )
Frequency Range : 57 Hz – 20 kHz (-10 dB)
Dimensions : 349 x 597 x 444 mm ( VRX932LAP )  ,  ۳۴۳ x 597 x 376 mm ( VRX932LA-1 )
Frequency Response : 75 Hz – 20 Hz (+/-3db)
Maximum Peak Output :
۱۳۶ dB SPL at 1m ( VRX932LAP )
۱۳۰ dB SPL at 1m ( VRX932LA-1 )
Coverage Pattern : 100 x 15 nominal
DPC-2 Output as : LF: 750 Watts, HF: 125 Watts ( VRX932LAP )
DPC-2 Output Sectoin : LF: Dual-Bridged Technology™, Class D ( VRX932LAP )
Audio Input Connector :
XLR with loop through ( VRX932LAP )
۲ x Neutrik® Speakon® NL-4 ( VRX932LA-1 )
LF Driver :
۱ x JBL 2262FF 305 mm (12 in) neodymium magnet ( VRX932LAP )
۱ x JBL 2262H 305 mm (12 in) Differential Drive® woofer with neodymium magnet ( VRX932LA-1 )
HF Driver : 3 x JBL 2408J, 38 mm (1.5 in)
Signal Processings : DSP based, resident in Input Module ( VRX932LAP )
AC Specifications ( VRX932LAP ) :
AC Power Operating Range : 90-132 VAC or 216-264 VAC, 50/60 Hz
AC Input Connector : Neutrik PowerCon (NAC 3MPA)
AC Loop Through Connector : Neutrik PowerCon (NAC 3MPB)
AC Current Requirements : 6A per system at 120V, 3A per system at 240V
Enclosure :
۲۵/۱۵ mm, 11-ply birch plywood ( VRX932LAP )
۱۸ mm, 11-ply birch plywood ( VRX932LA-1 )
Suspension / Mounting : Optional VRX-AF line array frame kit
Finish : Black DuraFlex™ finish
Grille : Powder coated, black, 16-gauge perforated steel with with acoustically transparent foam
Net Weight : 24 kg ( VRX932LAP )   ,  ۲۱ kg ( VRX932LA-1 )

اسپیکر های حرفه ای لاین اری Line Array ساخت کمپانی JBL ( جی بی ال ) سری VRX 900

JBL VRX918S/VRX918SP Specifications :
—————————————————–
Power Rating :
۱۵۰۰ Watts Peak ( VRX918SP )
۳۲۰۰ Watts Peak ,1600 Watts Program , 800 Watts Continuous ( VRX918S )
Frequency Range : 31 Hz – 220 kHz
Dimensions : 508 x 597 x 749 mm ( VRX918SP )  ,  ۳۴۳ x 597 x 376 mm ( VRX932LA )
Frequency Response : 34 Hz – 220 Hz
Maximum Peak Output :
۱۲۶ dB SPL at 1m ( VRX918SP )
۱۳۰ dB SPL at 1m ( VRX918S )
Bandpass Nominal Impedance : LF: 2 x 2 ohms ( VRX918SP )
Audio Input Connector :
XLR with loop through ( VRX918SP )
۲ x Neutrik® Speakon® NL-4 ( VRX918S )
LF Driver :
۱ x JBL 2268FF 457 mm (18 in) neodymium magnet ( VRX918SP )
۱ x JBL 2268H 457 mm (18 in) Differential Drive® woofer ( VRX918S )
Signal Processings : DSP based, resident in Input Module ( VRX918SP )
AC Specifications ( VRX918SP ) :
AC Power Operating Range : 90-132 VAC or 216-264 VAC, 50/60 Hz
AC Input Connector : Neutrik PowerCon (NAC 3MPA)
AC Loop Through Connector : Neutrik PowerCon (NAC 3MPB)
AC Current Requirements : 6A per system at 120V, 3A per system at 240V
Enclosure :
۱۸ mm, 11-ply birch plywood ( VRX918SP )
Rectangular, 18 mm, 13-ply birch plywood ( VRX918S )
Suspension / Mounting : Optional VRX-AF line array frame kit
Finish : Black DuraFlex™ finish
Grille : Powder coated, black, 16-gauge perforated steel with with acoustically transparent foam
Net Weight : 40 kg ( VRX918SP )   ,  ۳۷ kg ( VRX918S )

اسپیکر های حرفه ای لاین اری Line Array ساخت کمپانی JBL ( جی بی ال ) سری VRX 900

JBL VRX928LA Specifications :
————————————–
Power Rating : 1600 Watts Peak ,800 Watts ,Program 400 Watts Continuous
Frequency Range : 70 Hz – 20 kHz +/-3dB (based on half-space conditions)
Dimensions : 230 x 420 x 270 mm
Frequency Response : 85 Hz – 19 Hz (+/-3db)
Maximum Peak Output : 122 dB SPL
Coverage Pattern : 100 x 15 nominal
System Sensitivity (1w @ 1m : 91 dB SPL
Audio Input Connector : 2 x Neutrik® Speakon® NL-4
LF Driver : 1 x JBL 2168H-1 Differential Drive woofer
HF Driver : 2 x JBL 2414 Hneodymium compression driver
Enclosure : 15 – 25 mm, multi ply birch plywood with black DuraFlex(TM) finish
Suspension / Mounting : Optional VRX-SMAF line array frame kit
Finish : Black DuraFlex™ finish
Grille : Powder coated, black, 16-gauge perforated steel with with acoustically transparent foam
Net Weight : 12.7 kg

اسپیکر های حرفه ای لاین اری Line Array ساخت کمپانی JBL ( جی بی ال ) سری VRX 900

JBL VRX915S Specifications :
————————————-
Power Rating : 3200 Watts Peak ,1600 Watts Program , 800 Watts Continuous
Frequency Range : 35 Hz – 250 kHz (-10 dB)
Dimensions : 496 x 420 x 597 mm
Frequency Response : 40 Hz – 250 Hz (+/-3db)
Maximum Peak Output : 126 dB SPL
System Sensitivity (1w @ 1m : 91 dB SPL
Audio Input Connector : Switchable, +1/-1 or +2/-2
LF Driver : 1 x JBL 2265G-1 250 mm (15 in) neodymium magnet
Nominal Impedance : 4 Ohms
Enclosure : 15 – 18 mm, multi ply birch plywood
Suspension / Mounting : Optional VRX-SMAF line array frame kit
Finish : Black DuraFlex™ finish
Grille : Powder coated, black, 16-gauge perforated steel with with acoustically transparent foam
Net Weight : 26.3 kg

اسپیکر های حرفه ای لاین اری Line Array ساخت کمپانی JBL ( جی بی ال ) سری VRX 900

JBL VRX915M Specifications :
————————————-
Power Rating : 3200 Watts Peak ,1600 Watts ,Program 800 Watts Continuous
Frequency Range : 60 Hz – 20 kHz
Dimensions : 629 x 432 x 324 mm
Frequency Response : 70 Hz – 20 Hz
Maximum Peak Output : 127 dB SPL continuous (133 dB SPL peak)
Coverage Pattern : 50 x 90 nominal
System Sensitivity (1w @ 1m : 98 dB SPL
Audio Input Connector : 2 x Neutrik® Speakon® NL-4 , one on each end
LF Driver : 1 x JBL 2265H 380 mm (15 in) Differential Drive woofer
HF Driver : 1 x JBL 2453H-SL neodymium compression driver
Enclosure : Symmetrical stage monitor, 15/18 mm, plywood
Suspension / Mounting : Optional VRX-SMAF line array frame kit
Finish : Black DuraFlex™ finish
Grille : Powder coated, black, 16-gauge perforated steel with with acoustically transparent foam
Net Weight : 21 kg

اسپیکر های حرفه ای لاین اری Line Array ساخت کمپانی JBL ( جی بی ال ) سری VRX 900   اسپیکر های حرفه ای لاین اری Line Array ساخت کمپانی JBL ( جی بی ال ) سری VRX 900  اسپیکر های حرفه ای لاین اری Line Array ساخت کمپانی JBL ( جی بی ال ) سری VRX 900

اسپیکر های حرفه ای لاین اری Line Array ساخت کمپانی JBL ( جی بی ال ) سری VRX 900     اسپیکر های حرفه ای لاین اری Line Array ساخت کمپانی JBL ( جی بی ال ) سری VRX 900    اسپیکر های حرفه ای لاین اری Line Array ساخت کمپانی JBL ( جی بی ال ) سری VRX 900

نمای پشت بلندگو و ساب ووفر Line Array سری JBL VRX 900

 

باند و ساب های پسیو حرفه ای ساخت کمپانی JBL ( جی بی ال ) سری JRX 200

باند و ساب های پسیو حرفه ای ساخت کمپانی JBL ( جی بی ال ) سری JRX 200

JBL JRX 200 Series
۱۲,۱۵″ Two-Way Sound Reinforcement Loudspeaker System & 18″ Self-Powered Subwoofer

این سری شامل مدل های :
باند پسیو JRX212 ( دارای ووفر ۱۲ اینچ و توان خروجی ۵۰۰ وات )
باند پسیو JRX215 ( دارای ووفر ۱۵ اینچ و توان خروجی ۵۰۰ وات )
باند دابل پسیو JRX225 ( دارای ۲ ووفر ۱۵ اینچ و توان خروجی ۱۰۰۰ وات )
سای ووفر پسیو JRX218 ( دارای ووفر ۱۸ اینچ و توان خروجی ۷۰۰ وات )

Features :
————-
•  JBL 12 & 15 in low frequency driver with a 64 mm (2.5 in) diameter edgewound ribbon voice coil which provides more cross-sectional wire area in the voice coil gap than round wire designs, for greater efficiency and power handling. (JRX212,JRX215,JRX225)
•  JBL 18 in low frequency driver  (JRX218s)
•  JBL 2414H-C 25 mm (1 in ) polymer diaphragm compression driver improves high frequency performance as well as system reliability. (JRX212,JRX215,JRX225)
•  The advanced network topology crossover design shapes the frequency response to deliver coherent summation in the crossover region.
•  High-voltage capacitors and inductors with massive cores and heavy gauge wire enable the crossover network to handle high power without saturating.
•  Progressive Transition™ high frequency waveguide provides superior coverage control, reduced distortion, and smoother frequency response.
•  The rugged, acoustically superior enclosure is constructed from 19 mm (.75 in ) MDF (Medium Density Fiberboard) using advanced adhesives and mechanical fastener technology for extreme durability and improved low-frequency performance.
•  SonicGuard™ protects the high frequency driver from excess power without interrupting the performance.
•  Non-resonant, all-steel handles are used.
•  Attractive 18-gauge perforated, steel grille protects components from damage.
•  Dual-angle pole-mount socket allows the speakers to tilt 10° for more uniform audience coverage.
باند و ساب های پسیو حرفه ای ساخت کمپانی JBL ( جی بی ال ) سری JRX 200
JBL JRX 212 Specifications :
———————————–
Power Rating : 250 W / 1000 W
Frequency Range (-10 dB) : 60 Hz – 20 kHz
Frequency Response (±۳ dB) : 80 Hz – 18 kHz
Sensitivity (@1m) : 98 dB SPL (1w/1m)
Nominal Impedance : 8 ohms
Recommended Amplifier Power : 250 W to 500 W into 8 ohms
Maximum SPL : 128 dB
Nominal Dispersion : 90º x 50º
Crossover Frequency : 2.1 kHz
Dimensions (H x W x D) : 584 x 399 x 325 mm  (۲۳″ x 15.7″ x 12.8″)
Weight : 19.5 kg (43 lb)
High Frequency Driver : JBL 2414H-C , 1″ exit compression driver mounted on Progressive Transition™ Waveguide
Low Frequency Driver : JBL M112-8
Input Connectors : Neutrik® Speakon® NL-4 (x1); .25 in & TS phone jack (x1); parallel
باند و ساب های پسیو حرفه ای ساخت کمپانی JBL ( جی بی ال ) سری JRX 200
JBL JRX 215 Specifications :
———————————–
Power Rating : 250 W / 1000 W
Frequency Range (-10 dB) : 41 Hz – 18 kHz
Frequency Response (±۳ dB) : 59 Hz – 13 kHz
Sensitivity (@1m) : 99 dB SPL (1w/1m)
Nominal Impedance : 8 ohms
Recommended Amplifier Power : 250 W to 500 W into 8 ohms
Maximum SPL : 129 dB
Nominal Dispersion : 90º x 50º
Crossover Frequency : 2.2 kHz
Dimensions (H x W x D) : 699 x 460 x 432 mm  (۲۷٫۵″ x 18.1″ x 17″)
Weight : 27.4 kg (60.5 lb)
High Frequency Driver : JBL 2414H-C , 1″ exit compression driver mounted on Progressive Transition™ Waveguide
Low Frequency Driver : JBL M115-8A
Input Connectors : Neutrik® Speakon® NL-4 (x1); .25 in & TS phone jack (x1); parallel
باند و ساب های پسیو حرفه ای ساخت کمپانی JBL ( جی بی ال ) سری JRX 200
JBL JRX 225 Specifications :
———————————–
Power Rating : 500 W / 2000 W
Frequency Range (-10 dB) : 42 Hz – 18 kHz
Frequency Response (±۳ dB) : 62 Hz – 13 kHz
Sensitivity (@1m) : 100 dB SPL (1w/1m)
Nominal Impedance : 4 ohms
Recommended Amplifier Power : 500 W to 1000 W into 4 ohms
Maximum SPL : 133 dB
Nominal Dispersion : 90º x 50º
Crossover Frequency : 2.2 kHz
Dimensions (H x W x D) : 1092 x 464 x 426 mm  (۴۳″ x 18.3″ x 16.8″)
Weight : 42.6 kg (94 lb)
High Frequency Driver : JBL 2414H-C , 1″ exit compression driver mounted on Progressive Transition™ Waveguide
Low Frequency Driver : JBL M115-8A x 2
Input Connectors : Neutrik® Speakon® NL-4 (x1); .25 in & TS phone jack (x1); parallel
باند و ساب های پسیو حرفه ای ساخت کمپانی JBL ( جی بی ال ) سری JRX 200
JBL JRX 218s Specifications :
———————————–
Power Rating : 350 W / 1400 W
Frequency Range (-10 dB) : 34 Hz – 250 Hz
Frequency Response (±۳ dB) : 53 Hz – 250 Hz
Sensitivity (@1m) : 98 dB SPL
Nominal Impedance : 4 ohms
Recommended Amplifier Power : 350 W to 700 W into 4 ohms
Maximum SPL : 133 dB
Dimensions (H x W x D) : 605 x 508 x 551 mm  (۲۳″ x 20.3″ x 22″)
Weight : 32.2 kg (71 lb)
Low Frequency Driver : JBL M118-4
Input Connectors : Neutrik® Speakon® NL-4 (x2); parallel

 

باند و ساب حرفه ای ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری Delta Series

باند و ساب حرفه ای ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری Delta Series

Wharfedale Delta Series
Durable Passive PA For The Most Demanding Performers
Comprehensive rigging points are provided for use in flown applications, so Delta Series is equally at home in a wide variety of fixed installation and touring applications. Rhino Rock™, our new texturised composite finish is used in all models. This new finish provides the great look of a painted finish with the durability of a carpet covered enclosure giving you the best of both worlds. The Delta 15 is constructed from plywood and features dual angle pole mounts to ensure that your sound is aimed directly at the audience, not at the ceiling.

Features :
•  High-output low-distortion cast frame woofers
•  ۱۰,۱۲,۱۵” High Power, Low Distortion Cast Frame Woofer
•  ۱” Exit 1.75” Titanium Diaphragm Compression Driver ( only Delta 10 )
•  ۱٫۴” Exit 2” Titanium Diaphragm Compression Driver
•  Proprietary 90 x 60 Elliptical Wave Guide Horn design
•  Extremley durable Rhino Rock finished cabinets
•  Multiple M6, M8 & M10 rigging points and integral tripod stand adapter
•  Trapezoid shape for arrays as well as stage monitor applications
•  Switchable Fullrange/Bi-amp Mode
•  Dual Angle Pole Mount Receptacle
•  Rhino Rock Textured Composite Finish
•  Plywood Construction
•  Rubberised 4-way Handles

باند حرفه ای ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) مدل Delta 10
Delta 10 Specifications :
System Type: 2-Way
Sensitivity: 97dB
Power Handling: 300W Continuous, 1200W Peak, 600W Programme
Nominal Impedance: 8 Ohm
Max SPL: 128dB
Nominal Coverage: H @ 1KHZ: 90 Degrees, V @ 1KHZ: 60 Degrees
Recommended High Pass Frequency: 2.6KHz / 2.8KHz
Crossover Frequency: 2.8KHz
LF :  Size 10″ , Power 300W , Voice Coil: 2.5″
HF : Size 1.75″ Titanium , Power 40W , Voice Coil 1.75″
Input Connector Type: 2 x Speakon
Dimensions: H x 500mm x W Front/Rear 338 x 212.4mm x D 330mm
Weight : 16.58 kg
Frequency Response (+/- 3 DB): 65-20KHz

باند حرفه ای ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) مدل Delta 12
Delta 12 Specifications :
System Type: 2-Way
Sensitivity: 97dB
Power Handling: 400W Continuous, 1600W Peak, 800W Programme
Nominal Impedance: 8 Ohm
Max SPL: 129dB
Nominal Coverage: H @ 1KHZ: 90 Degrees, V @ 1KHZ: 45 Degrees
Recommended High Pass Frequency: 1.5KHz / 1.8KHz
Crossover Frequency: 1.8KHz
LF :  Size 12″ , Power 400W , Voice Coil: 3″
HF : Size 2″ Titanium , Power 50W , Voice Coil 2″
Input Connector Type: 2 x Speakon
Dimensions: H x 630mm x W Front/Rear 390 x 241mm x D 373mm
Weight : 24.7 kg
Frequency Response (+/- 3 DB): 60-20KHz

باند مانیتور حرفه ای ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) مدل Delta 12m
Delta 12M Specifications :
System Type: 2-Way
Sensitivity: 97dB
Power Handling: 400W Continuous, 1600W Peak, 800W Programme
Nominal Impedance: 8 Ohm
Max SPL: 129dB
Nominal Coverage: H @ 1KHZ: 90 Degrees, V @ 1KHZ: 45 Degrees
Recommended High Pass Frequency: 1.5KHz / 1.8KHz
Crossover Frequency: 1.8KHz
LF :  Size 12″ , Power 400W , Voice Coil: 3″
HF : Size 2″ Titanium , Power 50W , Voice Coil 2″
Input Connector Type: 3 x Speakon
Dimensions: H x 449mm x W Front/Rear 390mm x D 618mm
Weight : 23.18 kg
Frequency Response (+/- 3 DB): 60-20KHz

باند حرفه ای ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) مدل Delta 15
Delta 15 Specifications :
System Type: 2-Way
Sensitivity: 98dB
Power Handling: 500W Continuous, 2000W Peak, 1000W Programme
Nominal Impedance: 8 Ohm
Max SPL: 131dB
Nominal Coverage: H @ 1KHZ: 90 Degrees, V @ 1KHZ: 45 Degrees
Recommended High Pass Frequency: 1.5KHz / 1.8KHz
Crossover Frequency: 1.8KHz
LF :  Size 15″ , Power 500W , Voice Coil: 3″
HF : Size 2″ Titanium , Power 50W , Voice Coil 2″
Input Connector Type: 2 x Speakon
Dimensions: H x 700mm x W Front/Rear 406 x 281mm x D 406mm
Weight : 29.9 kg
Frequency Response (+/- 3 DB): 50-20KHz

باند مانیتور حرفه ای ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) مدل Delta 15m
Delta 15M Specifications :
System Type: 2-Way
Sensitivity: 98dB
Power Handling: 500W Continuous, 2000W Peak, 1000W Programme
Nominal Impedance: 8 Ohm
Max SPL: 131dB
Nominal Coverage: H @ 1KHZ: 90 Degrees, V @ 1KHZ: 45 Degrees
Recommended High Pass Frequency: 1.5KHz / 1.8KHz
Crossover Frequency: 1.8KHz
LF :  Size 15″ , Power 500W , Voice Coil: 3″
HF : Size 2″ Titanium , Power 50W , Voice Coil 2″
Input Connector Type: 3 x Speakon
Dimensions: H x 493mm x W Front/Rear 446mm x D 685mm
Weight : 27.24 kg
Frequency Response (+/- 3 DB): 55-20KHz

باند دابل حرفه ای ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) مدل Delta 215
Delta 215 Specifications :
System Type: Quasi 3-Way
Sensitivity: 101dB
Power Handling: 1000W Continuous, 4000W Peak, 2000W Programme
Nominal Impedance: 4 Ohm
Max SPL: 137dB
Nominal Coverage: H @ 1KHZ: 90 Degrees, V @ 1KHZ: 45 Degrees
Recommended High Pass Frequency: 1.5KHz / 1.8KHz
Crossover Frequency: 1.8KHz
LF :  ۲ x Size 15″ , Power 500W , Voice Coil: 3″
HF : Size 2″ Titanium , Power 50W , Voice Coil 2″
Input Connector Type: 3 x Speakon
Dimensions: H x 1135 mm x W Front/Rear 488/299.6mm x D 450mm
Weight : 52.9 kg
Frequency Response (+/- 3 DB): 45-20KHz

ساب ووفر حرفه ای ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) مدل Delta 15b
Delta 15B Specifications :
System Type: Subwoofer
Sensitivity: 98dB
Power Handling: 700W Continuous, 2800W Peak, 1400W Programme
Nominal Impedance: 8 Ohm
Max SPL: 132dB
LF :  Size 15″ , Power 700W , Voice Coil: 4″
Input Connector Type: 2 x Speakon
Dimensions: H x 471 mm x W 471mm x D 600mm
Weight : 31.5 kg
Frequency Response (+/- 3 DB): 42-150Hz

ساب ووفر حرفه ای ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) مدل Delta 18b
Delta 18B Specifications :
System Type: Subwoofer
Sensitivity: 99dB
Power Handling: 800W Continuous, 3200W Peak, 1600W Programme
Nominal Impedance: 8 Ohm
Max SPL: 134dB
LF :  Size 18″ , Power 800W , Voice Coil: 4″
Input Connector Type: 2 x Speakon
Dimensions: H x 539 mm x W 539 mm x D 650mm
Weight : 37.3 kg
Frequency Response (+/- 3 DB): 38-150Hz

ساب ووفر حرفه ای ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) مدل Delta f18b
Delta F18B Specifications :
System Type: Folded Horn Subwoofer
Sensitivity: 106dB
Power Handling: 800W Continuous, 3200W Peak, 1600W Programme
Nominal Impedance: 8 Ohm
Max SPL: 141dB
LF :  Size 18″ , Power 800W , Voice Coil: 4″
Input Connector Type: 2 x Speakon
Dimensions: H x 914 mm x W 609 mm x D 914 mm
Weight : 80.5 kg
Frequency Response (+/- 3 DB): 30-300Hz