>
اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری Programme Series

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری Programme Series

Wharfedale Programme Series
Stylish, Compact & Discrete

این سری شامل مدل های
Programme 30E/30ET, Programme 35E/35ET , Programme 105/105T
Programme 205/205T , Programme 206/206T , Programme 108/108T
Programme 406/406T , Programme Sub

The discreet and stylish appearance of the Programme Series are designed to seamlessly integrate into any architectural environment. The Series offers surface mount high fidelity solutions for commercial installation applications.
Frequency response has been optimised to be smooth and natural across the vocal range for high intelligibility in difficult environments, while retaining the neutral and uncoloured sound essential for unobtrusive reproduction of background music. 100v or 70v line models are available throughout the range.

Features :
•  ۲-way installation speaker systems
•  Mylar, silk and titanium HF drivers used across range
•  Low distortion, high power woofers
•  High strength
•  M6 or M8 high hanging points
•  Speakon, parallel spring crimp and barrier strip inputs
•  Supplied with adjustable heavy duty steel bracket
•  Models available with 70v/100v Transformer (‘T’ model)
•  For venues including houses of worship, retail shops and other public areas
•  White finishes also available

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری Programme 30E/30ET

Wharfedale Programme 30E/30ET :
Stylish, Compact & Discrete

The discreet and stylish appearance of the Programme 30E / 30ET is designed to seamlessly integrate into any architectural environment. The speaker offers surface mount high fidelity solutions for commercial installation applications.
Frequency response has been optimised to be smooth and natural across the vocal range for high intelligibility in difficult environments, while retaining the neutral and uncoloured sound essential for unobtrusive reproduction of background music. 100v or 70v line models are available throughout the range (30ET).

Features :
————
•  ۵۰W RMS / 100W Program / 200W Peak
•  ۲-way installation speaker systems
•  ۱″ Mylar Dome Tweeter
•  Low distortion, high power 5″ woofer
•  High strength
•  ۴ x M6 rigging points
•  parallel spring crimp and barrier strip inputs
•  Supplied with adjustable heavy duty steel bracket
•  Models available with 70v/100v Transformer (‘T’ model)
•  For venues including houses of worship, retail shops and other public areas
•  White finishes also available

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری Programme 35E/35ET

Wharfedale Programme 35E/35ET :
Stylish, Compact & Discrete

The discreet and stylish appearance of the Programme 35E / 35ET is designed to seamlessly integrate into any architectural environment. The speaker offers surface mount high fidelity solutions for commercial installation applications.
Frequency response has been optimised to be smooth and natural across the vocal range for high intelligibility in difficult environments, while retaining the neutral and uncoloured sound essential for unobtrusive reproduction of background music. 100v or 70v line models are available throughout the range (35ET).

Features :
————
•  ۶۰W RMS / 120W Program / 240W Peak
•  ۲-way installation speaker systems
•  ۱″ Mylar Dome Tweeter
•  Low distortion, high power 6.5″ woofer
•  High strength
•  ۴ x M6 rigging points
•  parallel spring crimp and barrier strip inputs
•  Supplied with adjustable heavy duty steel bracket
•  Models available with 70v/100v Transformer (‘T’ model)
•  For venues including houses of worship, retail shops and other public areas
•  White finishes also available

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری Programme 105/105T

Wharfedale Programme 105/105T :
Stylish, Compact & Discrete

Wharfedale Pro Programme 105 / 105T is a foreground/back-ground music speaker, designed for demanding professional applications such as reproduction and reinforcement of music and sound in venues as diverse as airports, houses of worship, schools, retail shops, restaurants and public houses. This model has a 75-20kHz frequency respons, with 80W RMS (320W peak).

Features :
————
•  ۸۰W RMS / 160W Program / 320W Peak
•  ۷۵-۲۰kHz frequency response
•   ۱۱۴dB Max SPL
•  ۲-way installation speaker systems
•  ۱″ Titanium Dome Tweeter
•  Low distortion, high power 5″ woofer
•  M8 rigging points
•  Barrier strip inputs
•  Supplied with adjustable heavy duty steel bracket
•  Models available with 70v/100v Transformer (‘T’ model)
•  For venues including houses of worship, retail shops and other public areas
•  White finishes also available

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری Programme 205/205T

Wharfedale Programme 205/205T :
Stylish, Compact & Discrete

Wharfedale Pro Programme 205 / 205T is a foreground/back-ground music speaker, designed for demanding professional applications such as reproduction and reinforcement of music and sound in venues as diverse as airports, houses of worship, schools, retail shops, restaurants and public houses. This model has a 70-20kHz frequency response, with 100W RMS (400W peak).

Features :
————
•  ۱۰۰W RMS / 200W Program / 400W Peak
•  ۷۰Hz-20kHz frequency response
•   ۱۱۴dB Max SPL
•  ۲-way installation speaker systems
•  ۱۱۷dB Max SPL
•  Low distortion, high power 5″ woofer
•  M8 rigging points
•  Barrier strip inputs
•  Supplied with adjustable heavy duty steel bracket
•  Models available with 70v/100v Transformer (‘T’ model)
•  For venues including houses of worship, retail shops and other public areas
•  White finishes also available

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری Programme 206/206T

Wharfedale Programme 206/206T :
Stylish, Compact & Discrete

Wharfedale Pro Programme 206 / 206T is a foreground/back-ground music speaker, designed for demanding professional applications such as reproduction and reinforcement of music and sound in venues as diverse as airports, houses of worship, schools, retail shops, restaurants and public houses. This model has a 65-20kHz frequency response, with 150W RMS (600W peak).

Features :
————
•  ۱۵۰W RMS / 300W Program / 600W Peak
•  ۶۵Hz – 20KHz frequency response
•  ۱۲۰dB Max SPL
•  ۲-way installation speaker systems
•  ۱″ Titanium Dome Tweeter
•  Low distortion, high power 2 x 6″ woofer
•  M8 rigging points
•  Barrier strip inputs
•  Supplied with adjustable heavy duty steel bracket
•  Models available with 70v/100v Transformer (‘T’ model)
•  For venues including houses of worship, retail shops and other public areas
•  White finishes also available

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری Programme 108/108T

Wharfedale Programme 108/108T :
Stylish, Compact & Discrete

Wharfedale Pro Programme 108 / 108T is a foreground/back-ground music speaker, designed for demanding professional applications such as reproduction and reinforcement of music and sound in venues as diverse as airports, houses of worship, schools, retail shops, restaurants and public houses. This model has a 60-20kHz frequency response, with 150W RMS (600W peak).

Features :
————
•  ۱۵۰W RMS / 300W Program / 600W Peak
•  ۶۰Hz-20KHz frequency response
•   ۱۱۸dB Max SPL
•  ۲-way installation speaker systems
•  ۱″ Titanium Dome Tweeter
•  Low distortion, high power 8″ woofer
•  M8 rigging points
•  Barrier strip inputs
•  Supplied with adjustable heavy duty steel bracket
•  Models available with 70v/100v Transformer (‘T’ model)
•  For venues including houses of worship, retail shops and other public areas
•  White finishes also available

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری Programme 406/406T

Wharfedale Programme 406/406T :
Stylish, Compact & Discrete

Wharfedale Pro Programme 406 / 406T is a foreground/back-ground music speaker, designed for demanding professional applications such as reproduction and reinforcement of music and sound in venues as diverse as airports, houses of worship, schools, retail shops, restaurants and public houses. This model has a 60-20kHz frequency response, with 250W RMS (1000W peak).

Features :
————
•  ۲۵۰W RMS / 500W Program / 1000W Peak
•  ۶۰-۲۰kHz frequency response
•  ۱۲۶dB Max SPL
•  ۲-way installation speaker systems
•  ۱″ Titanium Dome Tweeter
•  Low distortion, high power 6.5″ woofer x 4
•  M8 rigging points
•  Barrier strip inputs
•  Supplied with adjustable heavy duty steel bracket
•  Models available with 70v/100v Transformer (‘T’ model)
•  For venues including houses of worship, retail shops and other public areas
•  White finishes also available

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری Programme Sub

Wharfedale Programme Sub :
Discreet Installation Subwoofer

The Programme Sub is a bass reflex subwoofer designed to complement the full range models in the Programme series providing low frequency reinforcement. With left and right 170Hz HPF outputs it seamlessly fills the bottom end letting the full range units work more efficiently with increased midrange clarity. The Programme Series is for foreground/back-ground music installation, designed for demanding professional applications such as reproduction and reinforcement of music and sound in venues as diverse as airports, houses of worship, schools, retail shops, restaurants and public houses

Features :
————
•  ۴۰۰W RMS
•  ۴۵Hz – 170Hz frequency response
•  ۱۲۴dB Max SPL
•  ۲-way installation speaker systems
•  ۱۰” dual coil woofer
•  ۲ x 2” (۵۰٫۸mm) voice coils
•  ۸ Ohms Impedance (4 Ohm both inputs parallel)
•  Low distortion, high power woofers
•  M8 hanging points
•  Screw terminal strip connector
•  For venues including houses of worship, retail shops and other public areas
•  White finishes also available

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری SI-X Series

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری SI-X Series

Wharfedale SI-X Series
Foreground music, background music and sound reinforcement

این سری شامل مدل های
SI-10X , SI-12X , SI-15X , SI-28X , SI-12BX , SI-15BX , SI-18BX

The SI-X Series includes full range enclosures with woofer sizes ranging from 10”, ۱۵” with a dual 8” woofer model too. The full range enclosures are complimented by 3 subwoofers for extended low frequency response and increased SPL. Available in both black and white painted finishes, all models feature multiple m8 rigging points to suit the widest range of flown applications. Brackets are included as standard too.

Features :
•  ۲-way reflex systems
•  Folded horn and Direct Radiating subwoofers
•  ۲۵٫۴mm Titanium high frequency compression drivers
•  Low distortion, high power woofers
•  ۷۰° x 70° High Frequency Horn
•  Multifaceted 40° x 50° durable MDF enclosure
•  ۲۰ x M8 hanging points to facilitate safe rigging
•  NL4 & Barrier Strip speaker inputs for flexibility
•  U-shaped steel mounting bracket included
•  Install in houses of worship, shops and other public areas

 

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) مدل SI-10X

Wharfedale SI-10X :
Foreground music, background music and sound reinforcement

The SI-10X speaker has been designed for unobtrusive fixed installation, where sonic accuracy, detail and high SPL are essential characteristics. The most compact in the series, the SI-10X is a 10” model, with 200W of power (800W Peak).

Features :
————
•  ۲۰۰W RMS / 400W Program / 800W Peak
•  ۶۰Hz – 20kHz Frequency Response
•  ۱۲۱ dB Max SPL
•  ۲-way reflex systems
•  ۲۵٫۴mm Titanium high frequency compression drivers
•  Low distortion, high power woofers
•  ۷۰° x 70° High Frequency Horn
•  Multifaceted 40° x 50° durable MDF enclosure
•  ۲۰ x M8 hanging points to facilitate safe rigging
•  NL4 & Barrier Strip speaker inputs for flexibility
•  U-shaped steel mounting bracket included
•  Install in houses of worship, shops and other public areas

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) مدل SI-12X

Wharfedale SI-12X :
Foreground music, background music and sound reinforcement

The SI-12X speaker has been designed for unobtrusive fixed installation, where sonic accuracy, detail and high SPL are essential characteristics. The SI-12X is a 12” model, with 250W of power (1000W Peak).

Features :
————
•  ۲۵۰W RMS / 500W Program / 1000W Peak
•  ۶۰Hz – 20kHz Frequency Response
•  ۱۲۶ dB Max SPL
•  ۲-way reflex systems
•  ۲۵٫۴mm Titanium high frequency compression drivers
•  Low distortion, high power woofers
•  ۷۰° x 70° High Frequency Horn
•  Multifaceted 40° x 50° durable MDF enclosure
•  ۲۰ x M8 hanging points to facilitate safe rigging
•  NL4 & Barrier Strip speaker inputs for flexibility
•  U-shaped steel mounting bracket included
•  Install in houses of worship, shops and other public areas

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) مدل SI-15X

Wharfedale SI-15X :
Foreground music, background music and sound reinforcement

The SI-15X speaker has been designed for unobtrusive fixed installation, where sonic accuracy, detail and high SPL are essential characteristics. The SI-15X is a 15” model, with 400W RMS of power (1600W Peak).

Features :
————
•  ۴۰۰W RMS / 800W Program / 1600W Peak
•  ۵۰Hz – 20kHz Frequency Response
•  ۱۲۹ dB Max SPL
•  ۲-way reflex systems
•  ۲۵٫۴mm Titanium high frequency compression drivers
•  Low distortion, high power woofers
•  ۷۰° x 70° High Frequency Horn
•  Multifaceted 40° x 50° durable MDF enclosure
•  ۲۰ x M8 hanging points to facilitate safe rigging
•  NL4 & Barrier Strip speaker inputs for flexibility
•  U-shaped steel mounting bracket included
•  Install in houses of worship, shops and other public areas

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) مدل SI-28X

Wharfedale SI-28X :
Foreground music, background music and sound reinforcement

The SI-28X speaker has been designed for unobtrusive fixed installation, where sonic accuracy, detail and high SPL are essential characteristics. The SI-15X is The SI-28X is a 2 x 8″ Quasi 3-way system, with 250W RMS of power (1000W Peak).

Features :
————
•  ۲۵۰W RMS / 500W Program / 1000W Peak
•  ۶۰Hz – 20kHz Frequency Response
•  ۱۲۱ dB Max SPL
•  ۲ x 8″ Quasic 3-way reflex system
•  ۲۵٫۴mm Titanium high frequency compression drivers
•  Low distortion, high power woofers
•  ۷۰° x 70° High Frequency Horn
•  Multifaceted 40° x 50° durable MDF enclosure
•  ۲۰ x M8 hanging points to facilitate safe rigging
•  NL4 & Barrier Strip speaker inputs for flexibility
•  U-shaped steel mounting bracket included
•  Install in houses of worship, shops and other public areas

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) مدل SI-12BX

Wharfedale SI-12BX :
Foreground music, background music and sound reinforcement

The SI-12BX speaker has been designed for unobtrusive fixed installation, where sonic accuracy, detail and high SPL are essential characteristics. The SI-12BX is a 12″ horn loaded subwoofer with 300W RMS power (1200W peak) and a 40-250Hz frequency response.

Features :
————
•  ۳۰۰W RMS / 600W Program / 1200W Peak
•  ۴۰Hz – 250kHz Frequency Response
•  ۱۳۲ dB Max SPL
•  Horn-loaded subwoofer
•  ۱۲″
•  Low distortion, high power woofers
•  Low profile cabinet
•  Durable MDF construction
•  Black paint finish
•  NL4 & Barrier Strip speaker inputs for flexibility
•  Install in houses of worship, shops and other public areas

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) مدل SI-15BX

Wharfedale SI-15BX :
Foreground music, background music and sound reinforcement

The SI-15BX speaker has been designed for unobtrusive fixed installation, where sonic accuracy, detail and high SPL are essential characteristics. The SI-15BX is a 15″ horn loaded subwoofer with 300W RMS power (1200W peak) and a 38-220Hz frequency response.

Features :
————
•  ۴۵۰W RMS / 900W Program / 1800W Peak
•  ۳۸Hz – 220kHz Frequency Response
•  ۱۳۲ dB Max SPL
•  Horn-loaded subwoofer
•  ۱۵″
•  Low distortion, high power woofers
•  Low profile cabinet
•  Durable MDF construction
•  Black paint finish
•  NL4 & Barrier Strip speaker inputs for flexibility
•  Install in houses of worship, shops and other public areas

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) مدل SI-18BX

Wharfedale SI-18BX :
Foreground music, background music and sound reinforcement

The SI-18BX speaker has been designed for unobtrusive fixed installation, where sonic accuracy, detail and high SPL are essential characteristics. The SI-18BX is a 18″ bass reflex subwoofer with 800W RMS power (3200W peak) and a 35-200Hz frequency response.

Features :
————
•  ۸۰۰W RMS / 1600W Program / 3200W Peak
•  ۳۵Hz – 200kHz Frequency Response
•  ۱۳۴ dB Max SPL
•  Horn-loaded subwoofer
•  ۱۸″
•  Low distortion, high power woofers
•  Low profile cabinet
•  Durable MDF construction
•  Black paint finish
•  NL4 & Barrier Strip speaker inputs for flexibility
•  Install in houses of worship, shops and other public areas

 

 

اسپیکر های حرفه ای لاین اری Line Array ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری WLA Series

اسپیکر های حرفه ای لاین اری Line Array ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری WLA Series

Wharfedale WLA Series
Loudspeaker & Flying Subwoofer Line Array System

این سری شامل مدل های
WLA-28 , WLA-15B , WLA-12 , WLA-28 Fly Frame , WLA Fly Frame

اسپیکر های حرفه ای لاین اری Line Array ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری WLA-28

Wharfedale WLA-28
Array Passive Loudspeaker

The WLA-28 has been developed to condense the extreme SPL and long-throw capabilities of the WLA-12 in to an all- new 2 x 8” configuration. The new, smaller configuration is no-less of a speaker, in fact the smaller configuration is what makes it so versatile – with the ability to dismantle your stack into smaller units, the compact addition to the WLA series is perfectly suited for rental companies and for many other portable PA applications where high power and high sound pressure in an array formation are essential. Of course, this is also well suited to fixed installation including theatres and concert halls.

Features :
•   ۴۰۰W RMS / 800W Programme / 1600W Peak
•   ۶۵Hz – ۲۰kHz Frequency Response
•   ۱۳۲dB Max SPL
•   ۲ x 8” high powered woofers
•   ۱٫۴” tweeter
•   ۱۰۰° x 10° nominal coverage
•   ۱۶Ω Impedance
•   New compact form for fixed and portable rental systems
•   ۲ x Parellel Speakon Inputs
•   Rhino Rock textured black paint finish
•   Plywood construction
•   Steel grille
•   Ultra-secure locking pins
•   New accompanying WLA-15B fly subwoofer
•   New WLA-28 fly frame available
•   Fly up to 12 x WLA-28 or 8 x WLA-28 & 1 x WLA-15B
•   Net Weight : 27kg
•   Dimensions (W x H x D) : 760 x 250 x 424.2 mm

اسپیکر های حرفه ای لاین اری Line Array ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری WLA-12

Wharfedale WLA-12
Array Passive Loudspeaker

The Wharfedale Pro WLA-12 is a mid-format line array system with exceptional output, frequency response, directivity and throw capability. High tech transducers and enclosure design techniques give the WLA-12 a perfect power to size ratio.

Features :
•   ۴۰۰W RMS / 800W Program / 1600W Peak
•   ۱۳۴dB Max SPL
•   ۴۷Hz – 18 kHz Frequency response
•   High Sensitivity, Full Horn Loaded Design
•   ۳x 1” Exit HF Compression Drivers
•   Constant directivity waveguides
•   Rare Earth Magnets
•   Physically Aligned Transducers
•   ۲ x parallel speakon inputs
•   Extremley durable Rhino Rock finished cabinets
•   Internal Passive Crossover Network
•   External Crossover Bypass Switching
•   Front Hinged Rigging System
•   Comprehensive adjustable splay angles
•   Captive Rigging Hardware with Tethered Quick Release Pins
•   Tethered Quick Release Pins (Each Rated To 2000Kg)
•   Comprehensive Adjustable Splay Angles
•   Net Weight : 61kg
•   Dimensions (W x H x D) : 1025 x 530 x 580 mm

اسپیکر های حرفه ای لاین اری Line Array ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری WLA-15b

Wharfedale WLA-15b
Array Passive Subwoofer

The WLA-15B is the dedicated subwoofer engineered for the WLA-28 line array speaker. Reaching depths of 35Hz and with an output potential of 2800 Watts peak it’s a perfect match for the WLA-28. The low end response applies itself to the most demanding music genres with the same long- throw capabilities of it’s smaller counterpart.

Features :
•   ۷۰۰W RMS / 1400W Programme / 2800W Peak
•   ۳۵Hz – ۹۰۰Hz Frequency Response
•   ۱۳۳dB Max SPL
•   ۱۵” high powered woofer
•   ۸Ω Impedance
•   Designed specifically for WLA-28
•   ۲ x Parellel Speakon Inputs
•   Rhino Rock textured black paint finish
•   Plywood construction
•   Steel grille
•   Ultra-secure locking pins
•   New WLA-28 fly frame available
•   Fly up to 8 x WLA-28 & 1 x WLA-15B
•   Net Weight : 38.5kg
•   Dimensions (W x H x D) : 760 x 485x 440 mm

ساپورت اسپیکر های حرفه ای لاین اری Line Array ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری WLA 28 fly

Wharfedale WLA-28 Fly Frame
Array Fly Support

The WLA-28 Fly Frame is designed specifically for the WLA-28 and WLA-15B. The frame is the easiest and safest way to rig your WLA system and is capable of rigging a total of 8 x WLA-28 and 1 x WLA-15B, or 12 x WLA-28. Combined with the advanced locking-pin and adjustable angle of the WLA-28 pa speaker, the system as a whole ensures a loud projection of sound, directly at your audience.

Features :
•   Safe and Secure
•   Holds up to 12 WLA-28 Speakers
•   Holds up to 8 WLA-28 Speakers with WLA-15B subwoofer
•   Multiple Hang Points
•   Tubular Steel Construction
•   Heavy Duty Welding
•   For use with the Wharfedale WLA-28 / WLA15-B only
•   Material : Steel
•   Weight : 11kg

ساپورت اسپیکر های حرفه ای لاین اری Line Array ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری WLA fly

Wharfedale WLA Fly Frame
Array Fly Support

The WLA Fly Frame is custom designed to hold up to 12 WLA-12 line array elements safely, with a generous design factor of 5.7. Constructed from tubular steel, with heavy duty welding, the WLA Fly Frame gives you peace-of-mind and is an excellent, easy to use solution for flying our flagship loudspeaker system. The WLA Fly Frame is suitable for both one and two point hang applications and has a number of hang points for maximum versatility.

Features :
•   ۳Safe and Secure
•   Holds up to 12 Line Array Elements
•   Multiple Hang Points
•   Tubular Steel Construction
•   Heavy Duty Welding
•   For use with the Wharfedale WLA-12 only

 

 

پاور آمپلی فایر حرفه ای ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری MP Series

پاور آمپلی فایر حرفه ای ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری MP Series

Wharfedale MP Series
۲-Channel Professional Power Amplifiers
این سری شامل مدل های :
پاور MP 1800 ( 2 کانال با توان ۹۰۰ وات در حالت ۲ اهم ، ۶۰۰ وات در حالت ۴ اهم و ۳۳۰ وات در حالت ۸ اهم در هر کانال  )
پاور MP 2800s ( 2 کانال با توان ۱۴۰۰ وات در حالت ۲ اهم ، ۹۵۰ وات در حالت ۴ اهم و ۶۴۰ وات در حالت ۸ اهم در هر کانال  )
پاور MP 4000 ( 2 کانال با توان ۲۰۵۰ وات در حالت ۲ اهم ، ۱۴۰۰ وات در حالت ۴ اهم و ۸۹۰ وات در حالت ۸ اهم در هر کانال  )
Accuracy In Sound : Sonic accuracy and durability are the most important features of a professional power amplifier, which have been considered in all elements of the MP Series. Each model uses an all all-steel chassis along with state of the art electronic components, all housed within a unique amplifier design that provides high power and clean signal reproduction in a variety of applications and loudspeaker configurations.
Technology : A combination of class AB (MP2800s) and class H topology (MP4000) is used across the range to deliver power consistently on professional touring applications. This produces not only high outputs (for example up to 4000W bridged mono at 4 Ohms on the MP4000), but also a high slew rate so the amplifier reacts quickly to drive your loudspeakers as clearly and accurately as possible.
Stereo & Bridge Efficiency : The MP Series will work efficiently in stereo and bridge modes. The amplifiers also run down to 2 Ohms safely in stereo mode which means that the amplifiers can be used for a multitude of setups. Use in bridge mode with an individual high-powered subwoofer or use a single MP4000 to power your whole sound system equally.
Protection : The MP Series offers complete protection for your valuable PA equipment. Sophisticated protection circuitry includes, soft start protection relay, thermal overload protection, short circuit protection and open circuit protection. The displays also keep the sound engineer well informed before with peak and protect LEDs. The high performance beasts that make up the MP Series are ready to exceed expectations in the most demanding live sound and installation environments. Whilst the amplifiers meet our stringent quality control factors we are also pleased to offer these high power amplifiers at a competitive industry-leading price point.Features :
•  Class H Technology (MP4000)
•  Class AB Technology (MP2800s / MP1800)
•  Suitable for touring, rental and installation
•  Stereo and Bridge modes
•  ۲ x XLR, 2 x 6.3mm jack inputs
•  ۳ x Speakon and bare wire outputs
•  Peak and protect LEDs
•  Rear panel ground lift switch
•  All steel construction
•  Continuously variable speed fan


پاور آمپلی فایر حرفه ای ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) مدل MP 1800
MP 1800 Specifications :
Amplifier Power :
۹۰۰ W at 2 ohm per channel
۶۰۰ W at 4 ohm per channel
۳۳۰ W at 8 ohm per channel
۱۸۰۰ W at 4 ohm bridged
۱۲۰۰ W at 8 ohm bridged
Inputs : 2 x XLR, 2 x 6.3mm Jack
Outputs : 3 x Speakon, Binding Post
Frequency Response : 5Hz – 30KHz
Topology : Class AB
Sensitivity : +0dBu (0.775Vrms)
Input Impedance : 20K Ohms
Maximum Input Level : 22dBu (9.7Vrms)
Slew Rate : >40V / us
Crosstalk : <-70dB
Signal to Noise : >100dB
Protection : Thermal, over-current, output DC,output short, power on/off mute
Cooling : Variable Speed Fan
Display : Power, Protect, Bridge, Peak LEDs
Dimensions (H x W x D) : 133mm x 483mm x 355mm
Net Weight : 23.5 kg / 51.7 lbs
Gross Weight : 25 kg / 55 lbs

پاور آمپلی فایر حرفه ای ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) مدل MP 2800s
MP 2800s Specifications :
Amplifier Power :
۱۴۰۰ W at 2 ohm per channel
۹۵۰ W at 4 ohm per channel
۶۴۰ W at 8 ohm per channel
۲۸۰۰ W at 4 ohm bridged
۱۹۵۰ W at 8 ohm bridged
Inputs : 2 x XLR, 2 x 6.3mm Jack
Outputs : 3 x Speakon, Binding Post
Frequency Response : 5Hz – 30KHz
Topology : Class AB
Sensitivity : +0dBu (0.775Vrms)
Input Impedance : 20K Ohms
Maximum Input Level : 22dBu (9.7Vrms)
Slew Rate : >40V / us
Crosstalk : <-70dB
Signal to Noise : >100dB
Protection : Thermal, over-current, output DC,output short, power on/off mute
Cooling : Variable Speed Fan
Display : Power, Protect, Bridge, Peak LEDs
Dimensions (H x W x D) : 133mm x 495mm x 455mm
Net Weight : 25 kg / 55.11 lbs
Gross Weight : 26.5 kg / 58.42 lbs

پاور آمپلی فایر حرفه ای ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) مدل MP 4000
MP 4000 Specifications :
Amplifier Power :
۲۰۵۰ W at 2 ohm per channel
۱۴۰۰ W at 4 ohm per channel
۸۹۰ W at 8 ohm per channel
۴۰۰۰ W at 4 ohm bridged
۲۸۱۰ W at 8 ohm bridged
Inputs : 2 x XLR, 2 x 6.3mm Jack
Outputs : 3 x Speakon, Binding Post
Frequency Response : 5Hz – 30KHz
Topology : Class H
Sensitivity : +0dBu (0.775Vrms)
Input Impedance : 20K Ohms
Maximum Input Level : 22dBu (9.7Vrms)
Slew Rate : >40V / us
Crosstalk : <-70dB
Signal to Noise : >100dB
Protection : Thermal, over-current, output DC,output short, power on/off mute
Cooling : Variable Speed Fan
Display : Power, Protect, Bridge, Peak LEDs
Dimensions (H x W x D) : 133mm x 495mm x 455mm
Net Weight : 28 kg / 61.72 lbs
Gross Weight : 29.5 kg / 65.03 lbs

 نمای پشت و ورودی و خروجی های پاور آمپلی فایر های 2 کانال Wharfedale ( وارفیدل ) سری MP Series

 نمای پشت و ورودی و خروجی های پاور آمپلی فایر های ۲ کانال Wharfedale ( وارفیدل ) سری MP Series

پاور آمپلی فایر حرفه ای ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری CPD Series

پاور آمپلی فایر حرفه ای ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری CPD Series

Wharfedale CPD Series
۲-Channel Professional Power Amplifiers
این سری شامل مدل های :
پاور CPD 1000 ( 2 کانال با توان ۳۵۰ وات در حالت ۴ اهم و ۲۳۰ وات در حالت ۸ اهم در هر کانال  )
پاور CPD 1600 ( 2 کانال با توان ۶۵۰ وات در حالت ۴ اهم و ۴۰۰ وات در حالت ۸ اهم در هر کانال  )
پاور CPD 2600 ( 2 کانال با توان ۱۰۰۰ وات در حالت ۴ اهم و ۶۵۰ وات در حالت ۸ اهم در هر کانال  )
پاور CPD 3600 ( 2 کانال با توان ۱۳۰۰ وات در حالت ۴ اهم و ۸۷۰ وات در حالت ۸ اهم در هر کانال  )
Technology : Working in stereo, parallel and bridged modes CPD is built for a multitude of sound system formations. Brand new class AB(CPD1000 / CPD1600) and class H (CPD2600 / CPD3600) topology has resulted in a dynamic, high headroom amp made for propelling your loudspeakers through thick and thin with complete clarity.
Precision Control : Large rotary dials accurately adjust gain levels, and you will know when to do so from the clear and simple front panel. A 4 segment led formation displays shows vital power status, level, limit and protect information, keeping the sound engineer in the know.
Protection & Durability : The CPD series is rife with technology that offers complete protection for your peace of mind. A built-in switchable limiter, allows over 8Vrms signal through without distortion. Additionally it is equipped with thermal, overcurrent, DC and output short protect features. Professional audio equipment is an investment. That is why the adept components of the amplifier are housed within a 2U steel chassis which is universally rack mountable. This hard wearing all-steel casing also features a removable air filter in the front bracket which can be cleaned or replaced easily.
Reliable yet affordable : Maximum headroom audio fidelity and durability are of course vital, whilst additionally we pride ourselves on unbeatable value. The CPD series is manufactured under our strict quality assurance as are all Wharfedale Pro products, making an amp you can trust from price to performance.

Features :
•  Class H Technology (CPD2600 / CPD3600)
•  Class AB Technology (CPD1000 / CPD1600)
•  Suitable for mobile use, touring, rental and installation
•  Stereo, Parallel and Bridge modes
•  ۲ x XLR inputs
•  ۲ x Speakon outputs
•  Switchable limiter
•  Status and clip LEDs
•  Thermal, overcurrent, DC and output short protect circuitry
•  Continuously variable speed fan

پاور آمپلی فایر حرفه ای ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) مدل CPD1000
CPD 1000 Specifications :
Amplifier Power :
۳۵۰ W at 4 ohm per channel
۲۳۰ W at 8 ohm per channel
۱۰۰۰ W at 4 ohm bridged
۷۰۰ W at 8 ohm bridged
Inputs : 2 x XLR
Outputs : 2 x XLR, 2 x Speakon
Frequency Response : 20Hz – 30KHz
Topology : Class AB
Sensitivity : 0dBu (0.775Vrms)
Input Impedance : 20K Ohms
Maximum Input Level : 22dBu (9.7Vrms)
Slew Rate : >40V / us
Crosstalk : <-70dB
Signal to Noise : >100dB
Protection :
Switchable Limiter, Thermal protect, Over-current protect, Output DC protect
Output short protect, Power on/off mute
Display : 4 segment LED
Dimensions : 88 x 483 x 322 mm
Net Weight : 15 kg / 33.06 lbs
Gross Weight : 17 kg / 37.48 lbs

پاور آمپلی فایر حرفه ای ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) مدل CPD1600
CPD 1600 Specifications :
Amplifier Power :
۶۵۰ W at 4 ohm per channel
۴۰۰ W at 8 ohm per channel
۱۶۰۰ W at 4 ohm bridged
۱۲۰۰ W at 8 ohm bridged
Inputs : 2 x XLR
Outputs : 2 x XLR, 2 x Speakon
Frequency Response : 20Hz – 30KHz
Topology : Class AB
Sensitivity : 0dBu (0.775Vrms)
Input Impedance : 20K Ohms
Maximum Input Level : 22dBu (9.7Vrms)
Slew Rate : >40V / us
Crosstalk : <-70dB
Signal to Noise : >100dB
Protection :
Switchable Limiter, Thermal protect, Over-current protect, Output DC protect
Output short protect, Power on/off mute
Display : 4 segment LED
Dimensions : 88 x 483 x 322 mm
Net Weight : 17 kg / 37.48 lbs
Gross Weight : 18 kg / 41.89 lbs

پاور آمپلی فایر حرفه ای ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) مدل CPD2600
CPD 2600 Specifications :
Amplifier Power :
۱۰۰۰ W at 4 ohm per channel
۶۵۰ W at 8 ohm per channel
۲۶۰۰ W at 4 ohm bridged
۱۹۴۰ W at 8 ohm bridged
Inputs : 2 x XLR
Outputs : 2 x XLR, 2 x Speakon
Frequency Response : 20Hz – 30KHz
Topology : Class H
Sensitivity : 0dBu (0.775Vrms)
Input Impedance : 20K Ohms
Maximum Input Level : 22dBu (9.7Vrms)
Slew Rate : >40V / us
Crosstalk : <-70dB
Signal to Noise : >100dB
Protection :
Switchable Limiter, Thermal protect, Over-current protect, Output DC protect
Output short protect, Power on/off mute
Display : 4 segment LED
Dimensions : 88 x 483 x 451 mm
Net Weight : 21 kg / 46.30 lbs
Gross Weight : 23 kg / 50.71 lbs

پاور آمپلی فایر حرفه ای ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) مدل CPD3600
CPD 3600 Specifications :
Amplifier Power :
۱۳۰۰ W at 4 ohm per channel
۸۷۰ W at 8 ohm per channel
۳۶۰۰ W at 4 ohm bridged
۲۵۹۰ W at 8 ohm bridged
Inputs : 2 x XLR
Outputs : 2 x XLR, 2 x Speakon
Frequency Response : 20Hz – 30KHz
Topology : Class H
Sensitivity : 0dBu (0.775Vrms)
Input Impedance : 20K Ohms
Maximum Input Level : 22dBu (9.7Vrms)
Slew Rate : >40V / us
Crosstalk : <-70dB
Signal to Noise : >100dB
Protection :
Switchable Limiter, Thermal protect, Over-current protect, Output DC protect
Output short protect, Power on/off mute
Display : 4 segment LED
Dimensions : 88 x 483 x 451 mm
Net Weight : 24 kg / 52.91 lbs
Gross Weight : 26 kg / 57.32 lbs

 نمای پشت و ورودی و خروجی های پاور آمپلی فایر های 2 کانال Wharfedale ( وارفیدل ) سری CPD Series

 نمای پشت و ورودی و خروجی های پاور آمپلی فایر های ۲ کانال Wharfedale ( وارفیدل ) سری CPD Series

 

 

 

باند و ساب حرفه ای ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری Delta Series

باند و ساب حرفه ای ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری Delta Series

Wharfedale Delta Series
Durable Passive PA For The Most Demanding Performers
Comprehensive rigging points are provided for use in flown applications, so Delta Series is equally at home in a wide variety of fixed installation and touring applications. Rhino Rock™, our new texturised composite finish is used in all models. This new finish provides the great look of a painted finish with the durability of a carpet covered enclosure giving you the best of both worlds. The Delta 15 is constructed from plywood and features dual angle pole mounts to ensure that your sound is aimed directly at the audience, not at the ceiling.

Features :
•  High-output low-distortion cast frame woofers
•  ۱۰,۱۲,۱۵” High Power, Low Distortion Cast Frame Woofer
•  ۱” Exit 1.75” Titanium Diaphragm Compression Driver ( only Delta 10 )
•  ۱٫۴” Exit 2” Titanium Diaphragm Compression Driver
•  Proprietary 90 x 60 Elliptical Wave Guide Horn design
•  Extremley durable Rhino Rock finished cabinets
•  Multiple M6, M8 & M10 rigging points and integral tripod stand adapter
•  Trapezoid shape for arrays as well as stage monitor applications
•  Switchable Fullrange/Bi-amp Mode
•  Dual Angle Pole Mount Receptacle
•  Rhino Rock Textured Composite Finish
•  Plywood Construction
•  Rubberised 4-way Handles

باند حرفه ای ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) مدل Delta 10
Delta 10 Specifications :
System Type: 2-Way
Sensitivity: 97dB
Power Handling: 300W Continuous, 1200W Peak, 600W Programme
Nominal Impedance: 8 Ohm
Max SPL: 128dB
Nominal Coverage: H @ 1KHZ: 90 Degrees, V @ 1KHZ: 60 Degrees
Recommended High Pass Frequency: 2.6KHz / 2.8KHz
Crossover Frequency: 2.8KHz
LF :  Size 10″ , Power 300W , Voice Coil: 2.5″
HF : Size 1.75″ Titanium , Power 40W , Voice Coil 1.75″
Input Connector Type: 2 x Speakon
Dimensions: H x 500mm x W Front/Rear 338 x 212.4mm x D 330mm
Weight : 16.58 kg
Frequency Response (+/- 3 DB): 65-20KHz

باند حرفه ای ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) مدل Delta 12
Delta 12 Specifications :
System Type: 2-Way
Sensitivity: 97dB
Power Handling: 400W Continuous, 1600W Peak, 800W Programme
Nominal Impedance: 8 Ohm
Max SPL: 129dB
Nominal Coverage: H @ 1KHZ: 90 Degrees, V @ 1KHZ: 45 Degrees
Recommended High Pass Frequency: 1.5KHz / 1.8KHz
Crossover Frequency: 1.8KHz
LF :  Size 12″ , Power 400W , Voice Coil: 3″
HF : Size 2″ Titanium , Power 50W , Voice Coil 2″
Input Connector Type: 2 x Speakon
Dimensions: H x 630mm x W Front/Rear 390 x 241mm x D 373mm
Weight : 24.7 kg
Frequency Response (+/- 3 DB): 60-20KHz

باند مانیتور حرفه ای ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) مدل Delta 12m
Delta 12M Specifications :
System Type: 2-Way
Sensitivity: 97dB
Power Handling: 400W Continuous, 1600W Peak, 800W Programme
Nominal Impedance: 8 Ohm
Max SPL: 129dB
Nominal Coverage: H @ 1KHZ: 90 Degrees, V @ 1KHZ: 45 Degrees
Recommended High Pass Frequency: 1.5KHz / 1.8KHz
Crossover Frequency: 1.8KHz
LF :  Size 12″ , Power 400W , Voice Coil: 3″
HF : Size 2″ Titanium , Power 50W , Voice Coil 2″
Input Connector Type: 3 x Speakon
Dimensions: H x 449mm x W Front/Rear 390mm x D 618mm
Weight : 23.18 kg
Frequency Response (+/- 3 DB): 60-20KHz

باند حرفه ای ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) مدل Delta 15
Delta 15 Specifications :
System Type: 2-Way
Sensitivity: 98dB
Power Handling: 500W Continuous, 2000W Peak, 1000W Programme
Nominal Impedance: 8 Ohm
Max SPL: 131dB
Nominal Coverage: H @ 1KHZ: 90 Degrees, V @ 1KHZ: 45 Degrees
Recommended High Pass Frequency: 1.5KHz / 1.8KHz
Crossover Frequency: 1.8KHz
LF :  Size 15″ , Power 500W , Voice Coil: 3″
HF : Size 2″ Titanium , Power 50W , Voice Coil 2″
Input Connector Type: 2 x Speakon
Dimensions: H x 700mm x W Front/Rear 406 x 281mm x D 406mm
Weight : 29.9 kg
Frequency Response (+/- 3 DB): 50-20KHz

باند مانیتور حرفه ای ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) مدل Delta 15m
Delta 15M Specifications :
System Type: 2-Way
Sensitivity: 98dB
Power Handling: 500W Continuous, 2000W Peak, 1000W Programme
Nominal Impedance: 8 Ohm
Max SPL: 131dB
Nominal Coverage: H @ 1KHZ: 90 Degrees, V @ 1KHZ: 45 Degrees
Recommended High Pass Frequency: 1.5KHz / 1.8KHz
Crossover Frequency: 1.8KHz
LF :  Size 15″ , Power 500W , Voice Coil: 3″
HF : Size 2″ Titanium , Power 50W , Voice Coil 2″
Input Connector Type: 3 x Speakon
Dimensions: H x 493mm x W Front/Rear 446mm x D 685mm
Weight : 27.24 kg
Frequency Response (+/- 3 DB): 55-20KHz

باند دابل حرفه ای ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) مدل Delta 215
Delta 215 Specifications :
System Type: Quasi 3-Way
Sensitivity: 101dB
Power Handling: 1000W Continuous, 4000W Peak, 2000W Programme
Nominal Impedance: 4 Ohm
Max SPL: 137dB
Nominal Coverage: H @ 1KHZ: 90 Degrees, V @ 1KHZ: 45 Degrees
Recommended High Pass Frequency: 1.5KHz / 1.8KHz
Crossover Frequency: 1.8KHz
LF :  ۲ x Size 15″ , Power 500W , Voice Coil: 3″
HF : Size 2″ Titanium , Power 50W , Voice Coil 2″
Input Connector Type: 3 x Speakon
Dimensions: H x 1135 mm x W Front/Rear 488/299.6mm x D 450mm
Weight : 52.9 kg
Frequency Response (+/- 3 DB): 45-20KHz

ساب ووفر حرفه ای ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) مدل Delta 15b
Delta 15B Specifications :
System Type: Subwoofer
Sensitivity: 98dB
Power Handling: 700W Continuous, 2800W Peak, 1400W Programme
Nominal Impedance: 8 Ohm
Max SPL: 132dB
LF :  Size 15″ , Power 700W , Voice Coil: 4″
Input Connector Type: 2 x Speakon
Dimensions: H x 471 mm x W 471mm x D 600mm
Weight : 31.5 kg
Frequency Response (+/- 3 DB): 42-150Hz

ساب ووفر حرفه ای ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) مدل Delta 18b
Delta 18B Specifications :
System Type: Subwoofer
Sensitivity: 99dB
Power Handling: 800W Continuous, 3200W Peak, 1600W Programme
Nominal Impedance: 8 Ohm
Max SPL: 134dB
LF :  Size 18″ , Power 800W , Voice Coil: 4″
Input Connector Type: 2 x Speakon
Dimensions: H x 539 mm x W 539 mm x D 650mm
Weight : 37.3 kg
Frequency Response (+/- 3 DB): 38-150Hz

ساب ووفر حرفه ای ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) مدل Delta f18b
Delta F18B Specifications :
System Type: Folded Horn Subwoofer
Sensitivity: 106dB
Power Handling: 800W Continuous, 3200W Peak, 1600W Programme
Nominal Impedance: 8 Ohm
Max SPL: 141dB
LF :  Size 18″ , Power 800W , Voice Coil: 4″
Input Connector Type: 2 x Speakon
Dimensions: H x 914 mm x W 609 mm x D 914 mm
Weight : 80.5 kg
Frequency Response (+/- 3 DB): 30-300Hz

 

 

باند و ساب حرفه ای ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری Impact Series

باند و ساب حرفه ای ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری Impact Series

Wharfedale Impact Series
۲-way Passive Loudspeaker & Subwoofer

The Impact Series encapsulates everything Wharfedale Pro stands for – High quality pro audio, at an affordable price. On this occasion we have raised the bar for affordable PA delivering a PA speaker series with a sound and aesthetic comparable to that of a much higher price bracket.

The Impact Series has a desirable high power capacity and clarity, as well as an exceptional low frequency output providing tight bass all the way down to a 30Hz response. For high frequency, a 1.75″ titanium diaphragm compression driver produces a powerful yet neutral sounding high end. All impact series speakers use new, specially developed LF & HF drive units acoustically matched with an equally durable cabinet.

 

 

باند و ساب حرفه ای ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری Impact 15
Impact 15 Features :
•  ۳۵۰W RMS / 700W Program / 1400W Peak
•  ۴۵Hz – 20kHz Frequency Response
•  ۱۳۰dB Max SPL
•  ۱۵″ Woofer
•  ۱٫۷۵” titanium diaphragm compression driver
•  ۹۰°x60° Waveguide
•  Durable black paint finish
•  ۲ x Speakon / Thru inputs
•  Dual angle 35mm speaker pole inputs
•  Plywood cabinet
•  Newly developed high power LF & HF drivers
•  One of our most competative series for price vs power
باند و ساب حرفه ای ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری Impact 215
Impact 215 Features :
•  ۷۰۰W RMS / 1400W Program / 2800W Peak
•  ۴۰Hz – 20kHz Frequency Response
•  ۱۳۵dB Max SPL
•  ۲ x 15″ Woofer
•  ۱٫۷۵” titanium diaphragm compression driver
•  ۹۰°x60° Waveguide
•  Durable black paint finish
•  ۲ x Speakon / Thru inputs
•  ۱٫۲mm steel grille
•  Plywood cabinet
•  Newly developed high power LF & HF drivers
•  One of our most competative series for price vs power
باند و ساب حرفه ای ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری Impact 18
Impact 18B Features :
•  ۵۰۰W RMS / 1000W Program / 2000W Peak
•  ۳۵Hz – 250Hz Frequency Response
•  ۱۳۳dB Max SPL
•  ۱۸″ Woofer
•  Durable black paint finish
•  ۲ x Speakon / Thru inputs
•  ۳۵mm speaker pole inputs
•  Plywood cabinet
•  Newly developed high power LF driver
•  One of our most competative series for price vs power
باند و ساب حرفه ای ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری Impact 218b
Impact 218B Features :
•  ۱۰۰۰W RMS / 2000W Program / 4000W Peak
•  ۳۰ Hz – 1.5 kHz frequency response
•  ۱۳۷dB Max SPL
•  ۲ x 18″ Woofer
•  Durable black paint finish
•  ۲ x Speakon / Thru inputs
•  ۳۵mm speaker pole inputs
•  Plywood cabinet
•  Newly developed high power LF driver
•  One of our most competative series for price vs power