>
اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری Programme Series

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری Programme Series

Wharfedale Programme Series
Stylish, Compact & Discrete

این سری شامل مدل های
Programme 30E/30ET, Programme 35E/35ET , Programme 105/105T
Programme 205/205T , Programme 206/206T , Programme 108/108T
Programme 406/406T , Programme Sub

The discreet and stylish appearance of the Programme Series are designed to seamlessly integrate into any architectural environment. The Series offers surface mount high fidelity solutions for commercial installation applications.
Frequency response has been optimised to be smooth and natural across the vocal range for high intelligibility in difficult environments, while retaining the neutral and uncoloured sound essential for unobtrusive reproduction of background music. 100v or 70v line models are available throughout the range.

Features :
•  ۲-way installation speaker systems
•  Mylar, silk and titanium HF drivers used across range
•  Low distortion, high power woofers
•  High strength
•  M6 or M8 high hanging points
•  Speakon, parallel spring crimp and barrier strip inputs
•  Supplied with adjustable heavy duty steel bracket
•  Models available with 70v/100v Transformer (‘T’ model)
•  For venues including houses of worship, retail shops and other public areas
•  White finishes also available

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری Programme 30E/30ET

Wharfedale Programme 30E/30ET :
Stylish, Compact & Discrete

The discreet and stylish appearance of the Programme 30E / 30ET is designed to seamlessly integrate into any architectural environment. The speaker offers surface mount high fidelity solutions for commercial installation applications.
Frequency response has been optimised to be smooth and natural across the vocal range for high intelligibility in difficult environments, while retaining the neutral and uncoloured sound essential for unobtrusive reproduction of background music. 100v or 70v line models are available throughout the range (30ET).

Features :
————
•  ۵۰W RMS / 100W Program / 200W Peak
•  ۲-way installation speaker systems
•  ۱″ Mylar Dome Tweeter
•  Low distortion, high power 5″ woofer
•  High strength
•  ۴ x M6 rigging points
•  parallel spring crimp and barrier strip inputs
•  Supplied with adjustable heavy duty steel bracket
•  Models available with 70v/100v Transformer (‘T’ model)
•  For venues including houses of worship, retail shops and other public areas
•  White finishes also available

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری Programme 35E/35ET

Wharfedale Programme 35E/35ET :
Stylish, Compact & Discrete

The discreet and stylish appearance of the Programme 35E / 35ET is designed to seamlessly integrate into any architectural environment. The speaker offers surface mount high fidelity solutions for commercial installation applications.
Frequency response has been optimised to be smooth and natural across the vocal range for high intelligibility in difficult environments, while retaining the neutral and uncoloured sound essential for unobtrusive reproduction of background music. 100v or 70v line models are available throughout the range (35ET).

Features :
————
•  ۶۰W RMS / 120W Program / 240W Peak
•  ۲-way installation speaker systems
•  ۱″ Mylar Dome Tweeter
•  Low distortion, high power 6.5″ woofer
•  High strength
•  ۴ x M6 rigging points
•  parallel spring crimp and barrier strip inputs
•  Supplied with adjustable heavy duty steel bracket
•  Models available with 70v/100v Transformer (‘T’ model)
•  For venues including houses of worship, retail shops and other public areas
•  White finishes also available

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری Programme 105/105T

Wharfedale Programme 105/105T :
Stylish, Compact & Discrete

Wharfedale Pro Programme 105 / 105T is a foreground/back-ground music speaker, designed for demanding professional applications such as reproduction and reinforcement of music and sound in venues as diverse as airports, houses of worship, schools, retail shops, restaurants and public houses. This model has a 75-20kHz frequency respons, with 80W RMS (320W peak).

Features :
————
•  ۸۰W RMS / 160W Program / 320W Peak
•  ۷۵-۲۰kHz frequency response
•   ۱۱۴dB Max SPL
•  ۲-way installation speaker systems
•  ۱″ Titanium Dome Tweeter
•  Low distortion, high power 5″ woofer
•  M8 rigging points
•  Barrier strip inputs
•  Supplied with adjustable heavy duty steel bracket
•  Models available with 70v/100v Transformer (‘T’ model)
•  For venues including houses of worship, retail shops and other public areas
•  White finishes also available

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری Programme 205/205T

Wharfedale Programme 205/205T :
Stylish, Compact & Discrete

Wharfedale Pro Programme 205 / 205T is a foreground/back-ground music speaker, designed for demanding professional applications such as reproduction and reinforcement of music and sound in venues as diverse as airports, houses of worship, schools, retail shops, restaurants and public houses. This model has a 70-20kHz frequency response, with 100W RMS (400W peak).

Features :
————
•  ۱۰۰W RMS / 200W Program / 400W Peak
•  ۷۰Hz-20kHz frequency response
•   ۱۱۴dB Max SPL
•  ۲-way installation speaker systems
•  ۱۱۷dB Max SPL
•  Low distortion, high power 5″ woofer
•  M8 rigging points
•  Barrier strip inputs
•  Supplied with adjustable heavy duty steel bracket
•  Models available with 70v/100v Transformer (‘T’ model)
•  For venues including houses of worship, retail shops and other public areas
•  White finishes also available

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری Programme 206/206T

Wharfedale Programme 206/206T :
Stylish, Compact & Discrete

Wharfedale Pro Programme 206 / 206T is a foreground/back-ground music speaker, designed for demanding professional applications such as reproduction and reinforcement of music and sound in venues as diverse as airports, houses of worship, schools, retail shops, restaurants and public houses. This model has a 65-20kHz frequency response, with 150W RMS (600W peak).

Features :
————
•  ۱۵۰W RMS / 300W Program / 600W Peak
•  ۶۵Hz – 20KHz frequency response
•  ۱۲۰dB Max SPL
•  ۲-way installation speaker systems
•  ۱″ Titanium Dome Tweeter
•  Low distortion, high power 2 x 6″ woofer
•  M8 rigging points
•  Barrier strip inputs
•  Supplied with adjustable heavy duty steel bracket
•  Models available with 70v/100v Transformer (‘T’ model)
•  For venues including houses of worship, retail shops and other public areas
•  White finishes also available

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری Programme 108/108T

Wharfedale Programme 108/108T :
Stylish, Compact & Discrete

Wharfedale Pro Programme 108 / 108T is a foreground/back-ground music speaker, designed for demanding professional applications such as reproduction and reinforcement of music and sound in venues as diverse as airports, houses of worship, schools, retail shops, restaurants and public houses. This model has a 60-20kHz frequency response, with 150W RMS (600W peak).

Features :
————
•  ۱۵۰W RMS / 300W Program / 600W Peak
•  ۶۰Hz-20KHz frequency response
•   ۱۱۸dB Max SPL
•  ۲-way installation speaker systems
•  ۱″ Titanium Dome Tweeter
•  Low distortion, high power 8″ woofer
•  M8 rigging points
•  Barrier strip inputs
•  Supplied with adjustable heavy duty steel bracket
•  Models available with 70v/100v Transformer (‘T’ model)
•  For venues including houses of worship, retail shops and other public areas
•  White finishes also available

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری Programme 406/406T

Wharfedale Programme 406/406T :
Stylish, Compact & Discrete

Wharfedale Pro Programme 406 / 406T is a foreground/back-ground music speaker, designed for demanding professional applications such as reproduction and reinforcement of music and sound in venues as diverse as airports, houses of worship, schools, retail shops, restaurants and public houses. This model has a 60-20kHz frequency response, with 250W RMS (1000W peak).

Features :
————
•  ۲۵۰W RMS / 500W Program / 1000W Peak
•  ۶۰-۲۰kHz frequency response
•  ۱۲۶dB Max SPL
•  ۲-way installation speaker systems
•  ۱″ Titanium Dome Tweeter
•  Low distortion, high power 6.5″ woofer x 4
•  M8 rigging points
•  Barrier strip inputs
•  Supplied with adjustable heavy duty steel bracket
•  Models available with 70v/100v Transformer (‘T’ model)
•  For venues including houses of worship, retail shops and other public areas
•  White finishes also available

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری Programme Sub

Wharfedale Programme Sub :
Discreet Installation Subwoofer

The Programme Sub is a bass reflex subwoofer designed to complement the full range models in the Programme series providing low frequency reinforcement. With left and right 170Hz HPF outputs it seamlessly fills the bottom end letting the full range units work more efficiently with increased midrange clarity. The Programme Series is for foreground/back-ground music installation, designed for demanding professional applications such as reproduction and reinforcement of music and sound in venues as diverse as airports, houses of worship, schools, retail shops, restaurants and public houses

Features :
————
•  ۴۰۰W RMS
•  ۴۵Hz – 170Hz frequency response
•  ۱۲۴dB Max SPL
•  ۲-way installation speaker systems
•  ۱۰” dual coil woofer
•  ۲ x 2” (۵۰٫۸mm) voice coils
•  ۸ Ohms Impedance (4 Ohm both inputs parallel)
•  Low distortion, high power woofers
•  M8 hanging points
•  Screw terminal strip connector
•  For venues including houses of worship, retail shops and other public areas
•  White finishes also available

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری SI-X Series

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری SI-X Series

Wharfedale SI-X Series
Foreground music, background music and sound reinforcement

این سری شامل مدل های
SI-10X , SI-12X , SI-15X , SI-28X , SI-12BX , SI-15BX , SI-18BX

The SI-X Series includes full range enclosures with woofer sizes ranging from 10”, ۱۵” with a dual 8” woofer model too. The full range enclosures are complimented by 3 subwoofers for extended low frequency response and increased SPL. Available in both black and white painted finishes, all models feature multiple m8 rigging points to suit the widest range of flown applications. Brackets are included as standard too.

Features :
•  ۲-way reflex systems
•  Folded horn and Direct Radiating subwoofers
•  ۲۵٫۴mm Titanium high frequency compression drivers
•  Low distortion, high power woofers
•  ۷۰° x 70° High Frequency Horn
•  Multifaceted 40° x 50° durable MDF enclosure
•  ۲۰ x M8 hanging points to facilitate safe rigging
•  NL4 & Barrier Strip speaker inputs for flexibility
•  U-shaped steel mounting bracket included
•  Install in houses of worship, shops and other public areas

 

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) مدل SI-10X

Wharfedale SI-10X :
Foreground music, background music and sound reinforcement

The SI-10X speaker has been designed for unobtrusive fixed installation, where sonic accuracy, detail and high SPL are essential characteristics. The most compact in the series, the SI-10X is a 10” model, with 200W of power (800W Peak).

Features :
————
•  ۲۰۰W RMS / 400W Program / 800W Peak
•  ۶۰Hz – 20kHz Frequency Response
•  ۱۲۱ dB Max SPL
•  ۲-way reflex systems
•  ۲۵٫۴mm Titanium high frequency compression drivers
•  Low distortion, high power woofers
•  ۷۰° x 70° High Frequency Horn
•  Multifaceted 40° x 50° durable MDF enclosure
•  ۲۰ x M8 hanging points to facilitate safe rigging
•  NL4 & Barrier Strip speaker inputs for flexibility
•  U-shaped steel mounting bracket included
•  Install in houses of worship, shops and other public areas

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) مدل SI-12X

Wharfedale SI-12X :
Foreground music, background music and sound reinforcement

The SI-12X speaker has been designed for unobtrusive fixed installation, where sonic accuracy, detail and high SPL are essential characteristics. The SI-12X is a 12” model, with 250W of power (1000W Peak).

Features :
————
•  ۲۵۰W RMS / 500W Program / 1000W Peak
•  ۶۰Hz – 20kHz Frequency Response
•  ۱۲۶ dB Max SPL
•  ۲-way reflex systems
•  ۲۵٫۴mm Titanium high frequency compression drivers
•  Low distortion, high power woofers
•  ۷۰° x 70° High Frequency Horn
•  Multifaceted 40° x 50° durable MDF enclosure
•  ۲۰ x M8 hanging points to facilitate safe rigging
•  NL4 & Barrier Strip speaker inputs for flexibility
•  U-shaped steel mounting bracket included
•  Install in houses of worship, shops and other public areas

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) مدل SI-15X

Wharfedale SI-15X :
Foreground music, background music and sound reinforcement

The SI-15X speaker has been designed for unobtrusive fixed installation, where sonic accuracy, detail and high SPL are essential characteristics. The SI-15X is a 15” model, with 400W RMS of power (1600W Peak).

Features :
————
•  ۴۰۰W RMS / 800W Program / 1600W Peak
•  ۵۰Hz – 20kHz Frequency Response
•  ۱۲۹ dB Max SPL
•  ۲-way reflex systems
•  ۲۵٫۴mm Titanium high frequency compression drivers
•  Low distortion, high power woofers
•  ۷۰° x 70° High Frequency Horn
•  Multifaceted 40° x 50° durable MDF enclosure
•  ۲۰ x M8 hanging points to facilitate safe rigging
•  NL4 & Barrier Strip speaker inputs for flexibility
•  U-shaped steel mounting bracket included
•  Install in houses of worship, shops and other public areas

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) مدل SI-28X

Wharfedale SI-28X :
Foreground music, background music and sound reinforcement

The SI-28X speaker has been designed for unobtrusive fixed installation, where sonic accuracy, detail and high SPL are essential characteristics. The SI-15X is The SI-28X is a 2 x 8″ Quasi 3-way system, with 250W RMS of power (1000W Peak).

Features :
————
•  ۲۵۰W RMS / 500W Program / 1000W Peak
•  ۶۰Hz – 20kHz Frequency Response
•  ۱۲۱ dB Max SPL
•  ۲ x 8″ Quasic 3-way reflex system
•  ۲۵٫۴mm Titanium high frequency compression drivers
•  Low distortion, high power woofers
•  ۷۰° x 70° High Frequency Horn
•  Multifaceted 40° x 50° durable MDF enclosure
•  ۲۰ x M8 hanging points to facilitate safe rigging
•  NL4 & Barrier Strip speaker inputs for flexibility
•  U-shaped steel mounting bracket included
•  Install in houses of worship, shops and other public areas

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) مدل SI-12BX

Wharfedale SI-12BX :
Foreground music, background music and sound reinforcement

The SI-12BX speaker has been designed for unobtrusive fixed installation, where sonic accuracy, detail and high SPL are essential characteristics. The SI-12BX is a 12″ horn loaded subwoofer with 300W RMS power (1200W peak) and a 40-250Hz frequency response.

Features :
————
•  ۳۰۰W RMS / 600W Program / 1200W Peak
•  ۴۰Hz – 250kHz Frequency Response
•  ۱۳۲ dB Max SPL
•  Horn-loaded subwoofer
•  ۱۲″
•  Low distortion, high power woofers
•  Low profile cabinet
•  Durable MDF construction
•  Black paint finish
•  NL4 & Barrier Strip speaker inputs for flexibility
•  Install in houses of worship, shops and other public areas

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) مدل SI-15BX

Wharfedale SI-15BX :
Foreground music, background music and sound reinforcement

The SI-15BX speaker has been designed for unobtrusive fixed installation, where sonic accuracy, detail and high SPL are essential characteristics. The SI-15BX is a 15″ horn loaded subwoofer with 300W RMS power (1200W peak) and a 38-220Hz frequency response.

Features :
————
•  ۴۵۰W RMS / 900W Program / 1800W Peak
•  ۳۸Hz – 220kHz Frequency Response
•  ۱۳۲ dB Max SPL
•  Horn-loaded subwoofer
•  ۱۵″
•  Low distortion, high power woofers
•  Low profile cabinet
•  Durable MDF construction
•  Black paint finish
•  NL4 & Barrier Strip speaker inputs for flexibility
•  Install in houses of worship, shops and other public areas

اسپیکر های حرفه ای سری Installation Speaker ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) مدل SI-18BX

Wharfedale SI-18BX :
Foreground music, background music and sound reinforcement

The SI-18BX speaker has been designed for unobtrusive fixed installation, where sonic accuracy, detail and high SPL are essential characteristics. The SI-18BX is a 18″ bass reflex subwoofer with 800W RMS power (3200W peak) and a 35-200Hz frequency response.

Features :
————
•  ۸۰۰W RMS / 1600W Program / 3200W Peak
•  ۳۵Hz – 200kHz Frequency Response
•  ۱۳۴ dB Max SPL
•  Horn-loaded subwoofer
•  ۱۸″
•  Low distortion, high power woofers
•  Low profile cabinet
•  Durable MDF construction
•  Black paint finish
•  NL4 & Barrier Strip speaker inputs for flexibility
•  Install in houses of worship, shops and other public areas

 

 

اسپیکر های حرفه ای لاین اری Line Array ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری WLA Series

اسپیکر های حرفه ای لاین اری Line Array ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری WLA Series

Wharfedale WLA Series
Loudspeaker & Flying Subwoofer Line Array System

این سری شامل مدل های
WLA-28 , WLA-15B , WLA-12 , WLA-28 Fly Frame , WLA Fly Frame

اسپیکر های حرفه ای لاین اری Line Array ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری WLA-28

Wharfedale WLA-28
Array Passive Loudspeaker

The WLA-28 has been developed to condense the extreme SPL and long-throw capabilities of the WLA-12 in to an all- new 2 x 8” configuration. The new, smaller configuration is no-less of a speaker, in fact the smaller configuration is what makes it so versatile – with the ability to dismantle your stack into smaller units, the compact addition to the WLA series is perfectly suited for rental companies and for many other portable PA applications where high power and high sound pressure in an array formation are essential. Of course, this is also well suited to fixed installation including theatres and concert halls.

Features :
•   ۴۰۰W RMS / 800W Programme / 1600W Peak
•   ۶۵Hz – ۲۰kHz Frequency Response
•   ۱۳۲dB Max SPL
•   ۲ x 8” high powered woofers
•   ۱٫۴” tweeter
•   ۱۰۰° x 10° nominal coverage
•   ۱۶Ω Impedance
•   New compact form for fixed and portable rental systems
•   ۲ x Parellel Speakon Inputs
•   Rhino Rock textured black paint finish
•   Plywood construction
•   Steel grille
•   Ultra-secure locking pins
•   New accompanying WLA-15B fly subwoofer
•   New WLA-28 fly frame available
•   Fly up to 12 x WLA-28 or 8 x WLA-28 & 1 x WLA-15B
•   Net Weight : 27kg
•   Dimensions (W x H x D) : 760 x 250 x 424.2 mm

اسپیکر های حرفه ای لاین اری Line Array ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری WLA-12

Wharfedale WLA-12
Array Passive Loudspeaker

The Wharfedale Pro WLA-12 is a mid-format line array system with exceptional output, frequency response, directivity and throw capability. High tech transducers and enclosure design techniques give the WLA-12 a perfect power to size ratio.

Features :
•   ۴۰۰W RMS / 800W Program / 1600W Peak
•   ۱۳۴dB Max SPL
•   ۴۷Hz – 18 kHz Frequency response
•   High Sensitivity, Full Horn Loaded Design
•   ۳x 1” Exit HF Compression Drivers
•   Constant directivity waveguides
•   Rare Earth Magnets
•   Physically Aligned Transducers
•   ۲ x parallel speakon inputs
•   Extremley durable Rhino Rock finished cabinets
•   Internal Passive Crossover Network
•   External Crossover Bypass Switching
•   Front Hinged Rigging System
•   Comprehensive adjustable splay angles
•   Captive Rigging Hardware with Tethered Quick Release Pins
•   Tethered Quick Release Pins (Each Rated To 2000Kg)
•   Comprehensive Adjustable Splay Angles
•   Net Weight : 61kg
•   Dimensions (W x H x D) : 1025 x 530 x 580 mm

اسپیکر های حرفه ای لاین اری Line Array ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری WLA-15b

Wharfedale WLA-15b
Array Passive Subwoofer

The WLA-15B is the dedicated subwoofer engineered for the WLA-28 line array speaker. Reaching depths of 35Hz and with an output potential of 2800 Watts peak it’s a perfect match for the WLA-28. The low end response applies itself to the most demanding music genres with the same long- throw capabilities of it’s smaller counterpart.

Features :
•   ۷۰۰W RMS / 1400W Programme / 2800W Peak
•   ۳۵Hz – ۹۰۰Hz Frequency Response
•   ۱۳۳dB Max SPL
•   ۱۵” high powered woofer
•   ۸Ω Impedance
•   Designed specifically for WLA-28
•   ۲ x Parellel Speakon Inputs
•   Rhino Rock textured black paint finish
•   Plywood construction
•   Steel grille
•   Ultra-secure locking pins
•   New WLA-28 fly frame available
•   Fly up to 8 x WLA-28 & 1 x WLA-15B
•   Net Weight : 38.5kg
•   Dimensions (W x H x D) : 760 x 485x 440 mm

ساپورت اسپیکر های حرفه ای لاین اری Line Array ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری WLA 28 fly

Wharfedale WLA-28 Fly Frame
Array Fly Support

The WLA-28 Fly Frame is designed specifically for the WLA-28 and WLA-15B. The frame is the easiest and safest way to rig your WLA system and is capable of rigging a total of 8 x WLA-28 and 1 x WLA-15B, or 12 x WLA-28. Combined with the advanced locking-pin and adjustable angle of the WLA-28 pa speaker, the system as a whole ensures a loud projection of sound, directly at your audience.

Features :
•   Safe and Secure
•   Holds up to 12 WLA-28 Speakers
•   Holds up to 8 WLA-28 Speakers with WLA-15B subwoofer
•   Multiple Hang Points
•   Tubular Steel Construction
•   Heavy Duty Welding
•   For use with the Wharfedale WLA-28 / WLA15-B only
•   Material : Steel
•   Weight : 11kg

ساپورت اسپیکر های حرفه ای لاین اری Line Array ساخت کمپانی Wharfedale ( وارفیدل ) سری WLA fly

Wharfedale WLA Fly Frame
Array Fly Support

The WLA Fly Frame is custom designed to hold up to 12 WLA-12 line array elements safely, with a generous design factor of 5.7. Constructed from tubular steel, with heavy duty welding, the WLA Fly Frame gives you peace-of-mind and is an excellent, easy to use solution for flying our flagship loudspeaker system. The WLA Fly Frame is suitable for both one and two point hang applications and has a number of hang points for maximum versatility.

Features :
•   ۳Safe and Secure
•   Holds up to 12 Line Array Elements
•   Multiple Hang Points
•   Tubular Steel Construction
•   Heavy Duty Welding
•   For use with the Wharfedale WLA-12 only