انواع میکروفن های با سیم دستی و یقه ای محصول کمپانی JTR سری DXL & CXL

JTR Wire Microphone
Wire Vocal & Presenter Set Microphone Collection

این سری شامل مدل های :
میکروفن های دستی مدل های DXL841 , DXL842 , DXL843 , DXL844 , DXL845
میکروفن های یقه ای مدل CXL846
JTR DXL-841 Specifications :
element : moving coil dynamic
polar pattom : cardiold
frequency : 51-1000 Hz
sensitivity : -54 dB V/PA (0dB-1ubar@ 1KHz)
rated impedance : 250 ohms_+30%(@ 1KHz)
switch : sliding type  (on/off)
connectore : 3 PIN-XLR (male)
case material : metal
dimension : 205 X 53   mm
Net weight : 276 G

JTR DXL-842 Specifications :
element : moving coil dynamic
polar pattom : cardiold
frequency : 47-1000 Hz
sensitivity : -49.2 dB_+ 3 dB(0dB-1ubar@ 1KHz)
rated impedance : 370 ohms_+30%(@ 1KHz)
switch : gain high medium type (on/off)
connectore : 3 PIN-XLR (male)
case material : metal
dimension : 184 X 51   mm
Net weight : 292 G

JTR DXL-843 Specifications :
element : moving coil dynamic
polar pattom : cardiold
frequency : 60-16000 Hz
sensitivity : -72 dB_+ 3 dB(0dB-1ubar@ 1KHz)
rated impedance : 250 ohms_+30%(@ 1KHz)
switch : sliding type  (on/off)
connectore : 3 PIN-XLR (male)
case material : metal
dimension : 181 X 54   mm
Net weight : 342 G

JTR DXL-844 Specifications :
element : moving coil dynamic
polar pattom : cardiold
frequency : 50-15000 Hz
sensitivity : -68.7dB V/PA (0dB-1ubar@ 1KHz)
rated impedance : 600 ohms_+30%(@ 1KHz)
switch : sliding type  (on/off)
connectore : 3 PIN-XLR (male)
case material : metal
dimension : 181 X 56   mm
Net weight : 348 G

JTR DXL-845 Specifications :
element : moving coil dynamic
polar pattom : cardiold
frequency : 51-1000 Hz
sensitivity : -54dB V/PA (0dB-1ubar@ 1KHz)
rated impedance : 250 ohms_+30%(@ 1KHz)
switch : sliding type  (on/off)
connectore : 3 PIN-XLR (male)
case material : metal
dimension : 205 X 53   mm
Net weight : 276 G

JTR CXL-846 Specifications :
element : moving coil dynamic
polar pattom : cardiold
frequency : 50-16000 Hz
sensitivity : -64 dB_+ 3 dB(0dB @ 1KHz)
rated impedance : 1200 ohms_+30%(@ 1KHz)
Max SPL : above 130 dB SPL
connector : 3.5 mm plug
case material : metal
dimension : 8 X 16   mm

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *